Odkrywanie Gwinei Bissau: ukryty klejnot Afryki Zachodniej

Wprowadzenie do Gwinei Bissau

Położona na wybrzeżu Afryki Zachodniej, granicząca z północnym Oceanem Atlantyckim, Gwineą i Senegalem, Gwinea Bissau jest krajem bogatym w kulturę, historię i zasoby naturalne. Z łączną powierzchnią 36 125 km kw., jest to mały naród o zróżnicowanej geografii, która rozciąga się od równin przybrzeżnych po regiony sawanny. Jego linia brzegowa rozciąga się na 350 km, z wciętym krajobrazem ujścia rzeki usianym kilkoma przybrzeżnymi wyspami, w tym godnym uwagi Arquipelago Dos Bijagos. To wyjątkowe położenie sprawia, że Gwinea Bissau jest nie tylko miejscem o zapierającym dech w piersiach naturalnym pięknie, ale także krajem o ogromnym potencjale zrównoważonego rozwoju.

Geografia i klimat

Teren Gwinei Bissau to głównie nisko położona równina nadbrzeżna, wznosząca się na wschodzie do sawanny. Kraj szczyci się rozległą siecią rzek i ujść rzek, co przyczynia się do znacznego obszaru wodnego, około 8 005 km kw. Klimat jest tropikalny, charakteryzuje się gorącą i wilgotną atmosferą. Rok dzieli się na porę deszczową od czerwca do listopada, ze względu na południowo-zachodnie wiatry, oraz porę suchą od grudnia do maja, na którą wpływają północno-wschodnie wiatry harmattanowe. Te warunki klimatyczne sprzyjają różnorodnej działalności rolniczej i różnorodnym ekosystemom.

Zasoby naturalne i rolnictwo

Gwinea Bissau jest obdarzona bogactwem zasobów naturalnych, w tym ryb, drewna, fosforanów, boksytów, gliny, granitu, wapienia i potencjalnych złóż ropy naftowej. Rolnictwo odgrywa kluczową rolę w gospodarce kraju, angażując znaczną część populacji. Krajobraz rolniczy jest zdominowany przez produkty takie jak ryż, kukurydza, fasola, maniok, orzechy nerkowca, orzeszki ziemne i ziarna palmowe. Pomimo wyzwań sektor ten pozostaje kamieniem węgielnym gospodarki Gwinei Bissau, przyczyniając się zarówno do konsumpcji krajowej, jak i przychodów z eksportu.

Przegląd ekonomiczny

Gospodarka Gwinei Bissau jest w dużym stopniu uzależniona od rolnictwa i zasobów naturalnych. Szczególnie godne uwagi są orzechy nerkowca, które są głównym produktem eksportowym kraju. Inne znaczące towary eksportowe to ryby, krewetki i drewno. Sektor przemysłowy koncentruje się przede wszystkim na przetwórstwie produktów rolnych, a także produkcji piwa i napojów bezalkoholowych. Kraj boryka się jednak z przeszkodami gospodarczymi, a PKB na mieszkańca szacuje się na 1900 USD w 2017 roku. Wysiłki na rzecz dywersyfikacji gospodarki i poprawy infrastruktury mają nadal kluczowe znaczenie dla zrównoważonego wzrostu.

Ludność i urbanizacja

W lipcu 2020 r. populacja Gwinei Bissau została oszacowana na 1 927 104. Około 44,2% tych mieszkańców mieszka na obszarach miejskich, a około 600 000 osób mieszka w stolicy kraju, Bissau. Rozmieszczenie ludności jest stosunkowo nierównomierne, ze znaczną koncentracją w stolicy i innych ośrodkach miejskich, pozostawiając obszary wiejskie słabo zaludnione. Językiem urzędowym jest portugalski, co odzwierciedla historyczne więzi kraju jako byłej kolonii portugalskiej.

Wyzwania i szanse

Pomimo swojego potencjału, Gwinea Bissau stoi przed licznymi wyzwaniami, w tym niestabilnością polityczną, ubóstwem i nieodpowiednią infrastrukturą. Elektryfikacja pozostaje poważnym problemem, a szacuje się, że w 2017 r. 2 miliony ludzi nie miało dostępu do energii elektrycznej. Niemniej jednak kraj ten ma niewykorzystane możliwości, w szczególności w zakresie zrównoważonego rozwoju zasobów naturalnych, pobudzenia sektora rolnictwa i poprawy dostępu do energii. Dzięki wspólnym wysiłkom rządu i społeczności międzynarodowej Gwinea Bissau może przezwyciężyć przeszkody na drodze do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i wzrostu gospodarczego.

Konkluzja

Gwinea Bissau, ze swoimi uderzającymi krajobrazami, obfitymi zasobami naturalnymi i tętniącą życiem kulturą, jest świadectwem odporności i potencjału narodów Afryki Zachodniej. Podczas gdy wyzwania utrzymują się, przyszłość jest obiecująca dla tego zachodnioafrykańskiego narodu, który może wykorzystać swoje zasoby rolnicze, naturalne i ludzkie dla pomyślnej przyszłości. Podczas gdy świat stara się wspierać zrównoważony rozwój w całej Afryce, Gwinea Bissau oferuje cenne lekcje i możliwości rozwoju, co czyni ją krajem, który warto obserwować w nadchodzących latach.

Dane kraju

Kod kraju PU
Region Africa
Powierzchnia 36125 km2
Powierzchnia terenu 28120 km2
Powierzchnia wody 8005 km2
Powierzchnie rolne 44.80%
Powierzchnia lasu 55.20%
Najniższy punkt wzniesienia Atlantic Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia unnamed elevation in the eastern part of the country 300 m
PKB na mieszkańca $1,900 (2017 est.)