Odkrywanie Gujany: klejnot na północnym wybrzeżu Ameryki Południowej

Położona na północnych wybrzeżach Ameryki Południowej, granicząca z północnym Oceanem Atlantyckim i otoczona Surinamem i Wenezuelą, leży Gujana, kraj o bujnym pięknie przyrody i bogatym dziedzictwie kulturowym. Zajmując powierzchnię 214 969 km², z lądem o powierzchni 196 849 km² i zbiornikami wodnymi stanowiącymi 18 120 km², Gujana szczyci się zróżnicowaną geografią, od równin przybrzeżnych po pofałdowane wyżyny i rozległe sawanny na południu.

Warunki geograficzne i klimatyczne

Teren Gujany charakteryzuje się głównie pofałdowanymi wyżynami, z godną uwagi niską równiną przybrzeżną i południowym regionem naznaczonym sawanną. Kraj dzieli granice lądowe o łącznej długości 2 933 km z Brazylią (1 308 km), Surinamem (836 km) i Wenezuelą (789 km), a jego linia brzegowa rozciąga się na 459 km, zapewniając niezbędny dostęp do północnego Oceanu Atlantyckiego. Pomimo bliskości równika, Gujana cieszy się klimatem tropikalnym, w którym upały są łagodzone przez północno-wschodnie pasaty. Doświadcza dwóch głównych pór deszczowych, od maja do sierpnia i od listopada do stycznia, dzięki czemu jego warunki środowiskowe są idealne dla różnorodnych ekosystemów i rolnictwa.

Wysokość w całym kraju jest zróżnicowana, najniższy punkt znajduje się na poziomie morza wzdłuż Oceanu Atlantyckiego, a najwyższe znajduje się w Laberintos del Norte na górze Roraima, wznosząc się na wysokość 2775 m. Ta różnorodność topograficzna sprzyja bogactwu zasobów naturalnych, w tym boksytowi, złoto, diamenty, drewno liściaste, krewetki i ryby, które mają kluczowe znaczenie dla gospodarki i stylu życia kraju.

Zasoby naturalne, rolnictwo i przemysł

Bogata w zasoby naturalne gospodarka Gujany czerpie znaczne korzyści z wydobycia boksytu i złota, a także diamentów i cennego drewna. Sektor rolniczy, wykorzystujący 8,40% gruntów kraju, produkuje trzcinę cukrową, ryż, oleje jadalne, a także zwierzęta gospodarskie i owoce morza, takie jak wołowina, wieprzowina, drób, krewetki i ryby. Szacuje się, że w 2012 r. sektory te były wspierane przez 1 430 km kwadratowych nawadnianych gruntów, co podkreśla znaczenie rolnictwa i powiązanych gałęzi przemysłu, takich jak młynarstwo cukrownicze i ryżowe, tekstylia, a ostatnio także wydobycie drewna i złota dla tkanki gospodarczej kraju.

Demografia i urbanizacja

Z szacowaną populacją 750 204 w lipcu 2020 r., Gujana charakteryzuje się skoncentrowanym wzorcem demograficznym, a większość ludności mieszka w stolicy Georgetown i jej okolicach, szczególnie na północnym wschodzie. Dodatkowe zaludnione regiony obejmują obszary wzdłuż rzeki Berbice. Mimo to ogromne połacie kraju pozostają słabo zaludnione, co odzwierciedla duże połacie gruntów leśnych, które pokrywają 77,40% terytorium i przyczyniają się do jego bogatej różnorodności biologicznej. Ponadto w 2020 r. tylko około 26,80% populacji mieszkało w ośrodkach miejskich, co świadczy o przeważającej większości mieszkańców wiejskich.

Językiem urzędowym Gujany jest angielski, odzwierciedlający jej kolonialną historię, ułatwiający komunikację i edukację między różnymi grupami etnicznymi. Jego mieszkańcy są znani jako Gujańczycy, odzwierciedlając mieszankę kultur i tradycji, które wzbogacają krajobraz społeczny kraju.

Perspektywy gospodarcze

Gospodarka Gujany, której PKB na mieszkańca w 2017 r. wyniosła 8 100 USD, jest pod wpływem szerokiego wachlarza zasobów naturalnych i wydajności rolnictwa. Głównymi partnerami eksportowymi kraju są Kanada, Stany Zjednoczone, Panama, Wielka Brytania, Jamajka oraz Trynidad i Tobago. Kluczowe towary eksportowe obejmują cukier, złoto, boksyt, tlenek glinu, ryż, krewetki, melasę, rum i drewno. Z kolei jej największymi partnerami importowymi są Trynidad i Tobago, Stany Zjednoczone, Chiny i Surinam, przy czym import składa się głównie z wyrobów, maszyn, ropy naftowej i żywności. Ta dynamika handlu podkreśla integrację Gujany z rynkiem światowym, równoważąc eksport oparty na zasobach a importem towarów przemysłowych i żywności.

Do 2016 r. wskaźnik elektryfikacji osiągnął 84,2% całej populacji, co wskazuje na znaczny postęp w rozwoju infrastruktury i dostępie do energii elektrycznej dla obywateli. Postęp ten wspiera zarówno jakość życia mieszkańców Gujany, jak i możliwości operacyjne jej przemysłu i przedsiębiorstw.

Podsumowując, Gujumedana wyłania się jako naród o wspaniałym pięknie przyrody, bogatych zasobach i tętniącej życiem kulturze. Położona wyjątkowo w północnej części Ameryki Południowej, stoi przed wyzwaniami i możliwościami typowymi dla krajów rozwijających się, lawirując między ochroną rozległych naturalnych krajobrazów a rozwojem gospodarczym. W miarę jak Gujana będzie się rozwijać i dalej integrować z globalną gospodarką, jej największe atuty – zróżnicowane środowiska, zasoby i ludzie – będą odgrywać kluczową rolę w kształtowaniu jej przyszłości.

Dane kraju

Kod kraju GY
Region South America
Powierzchnia 214969 km2
Powierzchnia terenu 196849 km2
Powierzchnia wody 18120 km2
Powierzchnie rolne 8.40%
Powierzchnia lasu 77.40%
Najniższy punkt wzniesienia Atlantic Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Laberintos del Norte on Mount Roraima 2,775 m
PKB na mieszkańca $8,100 (2017 est.)