Odkrywanie Kazachstanu: serca Azji Środkowej

Przegląd geograficzny

Kazachstan, leżący na granicy między Europą a Azją, słynie z uderzającej różnorodności geograficznej i rozległości. Z całkowitą powierzchnią 2 724 900 km² plasuje się na dziewiątym miejscu co do wielkości kraju na świecie. Teren kraju charakteryzuje się głównie rozległymi płaskimi stepami rozciągającymi się od Wołgi na zachodzie, sięgającymi gór Ałtaj na wschodzie i rozciągającymi się od zachodnich równin syberyjskich na północy do pustyń i oaz Azji Środkowej na południu. Kazachstan graniczy z pięcioma krajami, w tym z Chinami o długości 1765 km i z Rosją o długości 7644 km, co świadczy o jego znaczącej pozycji w euroazjatyckim handlu i geopolityce. Pomimo znacznej powierzchni Kazachstan nie ma linii brzegowej, co podkreśla jego śródlądowy charakter.

Klimat i zasoby naturalne

Klimat w Kazachstanie jest kontynentalny, z mroźnymi zimami i gorącymi latami, wahającymi się od suchych do półpustynnych w różnych regionach. Ta zmienność klimatyczna sprzyja szerokiej gamie różnorodności biologicznej i krajobrazów w kraju. Wśród jego naturalnych skarbów znajdują się znaczne złoża ropy naftowej, gazu ziemnego, węgla oraz różnych metali i minerałów. Zasoby te nie tylko ukształtowały gospodarkę kraju, ale także jego rolę na rynkach światowych.

Społeczeństwo i demografia

W lipcu 2020 r. populacja Kazachstanu szacowana była na około 19 091 949, przy czym duże miasta, takie jak Ałmaty i stolica Nur-Sułtan, są ważnymi ośrodkami działalności gospodarczej i społecznej. Społeczeństwo kazachskie jest wyraźnie zurbanizowane, a około 57,7% mieszka na obszarach miejskich. Rozkład demograficzny kraju wskazuje na rzadką populację w jego rozległym interiorze, z gęstszymi skupiskami w północnych i południowych obszarach miejskich.

Kultura i języki

Tożsamość narodowa Kazachstanu to gobelin utkany z nici jego różnorodnego dziedzictwa kulturowego i językowego. Język kazachski, język urzędowy, jest symbolem postsowieckiej tożsamości narodowej i odrodzenia kulturowego Kazachstanu. Ten wielokulturowy naród jest domem dla różnych grup etnicznych, przyczyniając się do bogatej mozaiki kulturowej.

Gospodarka i infrastruktura

Podstawą gospodarki Kazachstanu jest bogactwo zasobów naturalnych, w tym ropa naftowa, gaz ziemny i różne minerały. Znaczącą rolę odgrywa również sektor rolniczy, który wykorzystuje 77,4% gruntów pod uprawę zbóż, warzyw i hodowlę zwierząt. Produkcja przemysłowa, głównie z ropy naftowej, węgla, metali i maszyn, stanowi inne kluczowe filary gospodarki. Z PKB na mieszkańca wynoszącym 26 300 USD w 2017 roku, Kazachstan odnotował znaczny wzrost gospodarczy, wspierany przez strategiczny eksport do krajów takich jak Włochy, Chiny i Rosja.

Jeśli chodzi o infrastrukturę, Kazachstan może pochwalić się 100% wskaźnikiem elektryfikacji od 2016 r., co oznacza postęp w zapewnianiu dostępu do podstawowych usług dla swoich obywateli. Koncentracja kraju na rozwoju sieci transportowych i logistycznych dodatkowo podkreśla jego ambicje w zakresie zwiększenia mobilności krajowej i zwiększenia łączności z rynkami światowymi.

Globalny handel i dyplomacja

Na strategię gospodarczą Kazachstanu duży wpływ ma jego położenie geograficzne i zasoby naturalne. Jej głównymi partnerami eksportowymi są Włochy, Chiny i Holandia, a do najważniejszych towarów eksportowych należą ropa naftowa i gaz ziemny. Z drugiej strony importuje przede wszystkim maszyny, sprzęt i artykuły spożywcze z Rosji, Chin i Niemiec. Taka dynamika handlu podkreśla kluczową rolę Kazachstanu w regionalnych i globalnych łańcuchach dostaw, przyczyniając się do jego rosnących wpływów w geopolityce euroazjatyckiej.

Konkluzja

Kazachstan, kraina rozległych stepów, gór i pustyń, jest świadectwem odporności i różnorodności Azji Środkowej. Połączenie bogatych zasobów naturalnych, strategicznego położenia geograficznego i tętniącej życiem kultury sprawia, że Kazachstan jest kluczowym graczem na arenie światowej. Stawiając czoła wyzwaniom i możliwościom XXI wieku, kraj ten nadal kształtuje swoją tożsamość i drogę do zrównoważonego rozwoju i dobrobytu.

Dane kraju

Kod kraju KZ
Region Central Asia
Powierzchnia 2724900 km2
Powierzchnia terenu 2699700 km2
Powierzchnia wody 25200 km2
Powierzchnie rolne 77.40%
Powierzchnia lasu 1.20%
Najniższy punkt wzniesienia Vpadina Kaundy -132 m
Najwyższy punkt wzniesienia Khan Tangiri Shyngy (Pik Khan-Tengri) 6,995 m
PKB na mieszkańca $26,300 (2017 est.)