Przegląd Jordanii: klejnotu Bliskiego Wschodu

Wprowadzenie

Położona na skrzyżowaniu Azji, Afryki i Europy, Jordania jawi się jako kraina hipnotyzującego piękna i kontrastów. Od czarujących, suchych pustynnych krajobrazów po żyzne doliny, ten bliskowschodni naród szczyci się bogatym gobelinem naturalnych widoków, historii i kultury. Granicząca z Irakiem, Izraelem, Arabią Saudyjską, Syrią i Zachodnim Brzegiem, Jordania odegrała kluczową rolę w jej historii i rozwoju.

Geografia i klimat

Rozciągająca się na powierzchni 89 342 kilometrów kwadratowych Jordania charakteryzuje się zróżnicowanym ukształtowaniem terenu i klimatem. Większość kraju pokrywa suchy pustynny płaskowyż, ale zachodni region stanowi wyraźny kontrast z doliną rzeki Jordan, Morzem Martwym – najniższym punktem na ziemi o wysokości -431 metrów – i zielonymi wyżynami. Ten geologiczny cud, biegnący z północy na południe, jest nie tylko ważnym elementem topograficznym, ale także kluczowym źródłem wody w tym w większości pustynnym kraju.

Klimat jest bardzo zróżnicowany; podczas gdy na zachodzie panuje głównie suchość i pustynie, od listopada do kwietnia na zachodzie panuje pora deszczowa, która zapewnia krótkie wytchnienie i impuls dla sektora rolniczego.

Zasoby naturalne i rolnictwo

Gospodarka Jordanii czerpie korzyści z zasobów naturalnych, takich jak fosforany, potaż i ropa łupkowa. Pomimo trudnych warunków klimatycznych około 11,4% gruntów jest wykorzystywanych rolniczo, głównie pod uprawę cytrusów, pomidorów, ogórków i oliwek, a także zwierząt gospodarskich, takich jak owce i drób. Wykorzystanie około 964 km² nawadnianych gruntów w 2012 r. świadczy o innowacyjnych wysiłkach na rzecz optymalizacji wydajności rolnictwa.

Ludność i urbanizacja

W lipcu 2020 r. populacja Jordanii była szacowana na 10 820 644, z czego zdecydowana większość (91,4%) mieszkała na obszarach miejskich. Sam Amman, stolica i największe miasto, zamieszkuje ponad 2,1 miliona ludzi. Rozmieszczenie ludności jest szczególnie gęste na zachodzie, zwłaszcza w okolicach Ammanu, ze względu na korzystniejsze warunki życia i możliwości ekonomiczne.

Gospodarka

Gospodarka Jordanii jest zróżnicowana, a kluczowe sektory to turystyka, technologie informacyjne i produkcja. Kraj słynie z zabytków historycznych i kulturalnych, przyciągając miliony turystów rocznie. Oprócz turystyki sektor IT wykazał znaczny wzrost, pozycjonując Jordanię jako centrum technologiczne w regionie.

Sektor przemysłowy opiera się na wydobyciu fosforanów i potażu, dwóch najcenniejszych towarów eksportowych Jordanii. Rolnictwo przyczynia się do rozwoju gospodarki dzięki produktom takim jak pomidory i oliwki, podczas gdy sektor usług, w szczególności usługi finansowe, odgrywa kluczową rolę w stabilności gospodarczej i wzroście.

Handel i inwestycje

Stosunki handlowe mają kluczowe znaczenie dla Jordanii, a Stany Zjednoczone, Arabia Saudyjska i Indie należą do jej głównych partnerów eksportowych. Kluczowymi towarami eksportowymi są tekstylia, nawozy sztuczne i farmaceutyki. Z kolei import Jordanii obejmuje przede wszystkim ropę naftową, maszyny i zboża, a głównymi źródłami importu są Chiny i Arabia Saudyjska. Ta dynamika handlu podkreśla integrację Jordanii z gospodarką światową i jej strategicznymi sojuszami gospodarczymi.

Kultura i dziedzictwo

Jordańczycy są znani ze swojej gościnności i bogatego dziedzictwa kulturowego. Język arabski jest językiem urzędowym, a kraj jest mozaiką tradycji i religii, które harmonijnie współistnieją. Historyczne miejsca, takie jak Petra, starożytne miasto wykute w czerwonym piaskowcu, oraz rzymskie ruiny Jerash, odzwierciedlają tysiącletnią historię Jordanii i przyciągają entuzjastów kultury z całego świata.

Konkluzja

Jordania, ze swoją unikalną mieszanką krajobrazów, historii i nowoczesnego rozwoju, nadal rzeźbi swoją niszę na arenie światowej. Pomimo ograniczonych naturalnych zasobów słodkiej wody i suchych warunków, kraj rozwija się dzięki innowacjom i adaptacji. Patrząc w przyszłość, Jordania patrzy w przyszłość, a jej strategiczne położenie, w połączeniu z inwestycjami w technologię i turystykę, przygotowuje grunt pod dalszy wzrost i dobrobyt w sercu Bliskiego Wschodu.

Dane kraju

Kod kraju JO
Region Middle East
Powierzchnia 89342 km2
Powierzchnia terenu 88802 km2
Powierzchnia wody 540 km2
Powierzchnie rolne 11.40%
Powierzchnia lasu 1.10%
Najniższy punkt wzniesienia Dead Sea -431 m
Najwyższy punkt wzniesienia Jabal Umm ad Dami 1,854 m
PKB na mieszkańca $9,200 (2017 est.)