Odkrywanie Gabonu: klejnot Afryki Środkowej

Położony wzdłuż równika w Afryce Środkowej, z linią brzegową obejmującą Ocean Atlantycki, leży Gabon, kraj o głębokim pięknie przyrody i obfitych zasobach. Rozciągający się na powierzchni 267 667 kilometrów kwadratowych Gabon prezentuje krajobraz tak różnorodny, jak jego bogactwo ekologiczne. Od wąskich równin przybrzeżnych po pagórkowate wnętrza i sawanny na wschodzie i południu, Gabon jest geograficznym cudem, który uosabia samą istotę niezrównanej różnorodności biologicznej kontynentu.

Geografia i klimat

Gabon dzieli swoje 3261 kilometrów granic lądowych z trzema krajami: Kamerunem na północy o długości granicznej 349 km, Republiką Konga na wschodzie i południu o długości 2567 km oraz mniejszą granicą z Gwineą Równikową o długości 345 km. Linia brzegowa kraju ciągnie się przez Atlantyk o długości 885 km, zapewniając nie tylko wspaniałe krajobrazy, ale także znaczące możliwości gospodarcze, szczególnie w zakresie wydobycia ropy naftowej.

Klimat Gabonu jest tropikalny, charakteryzuje się całorocznymi wysokimi temperaturami i poziomem wilgotności. Takie warunki klimatyczne wspierają jeden z najcenniejszych skarbów kraju, rozległe lasy deszczowe, które pokrywają około 81% terytorium kraju. Pomimo trudnej pogody zróżnicowany teren Gabonu, od równin przybrzeżnych po wzgórza w głębi lądu i wschodnie sawanny, stanowi podstawę jego różnorodności biologicznej.

Zasoby naturalne i gospodarka

Gabon jest obdarzony obfitością zasobów naturalnych, w tym ropą naftową, gazem ziemnym, diamentami, niobem, manganem, uranem, złotem, drewnem, rudą żelaza i potencjalną energią wodną. Zasoby te pobudziły gospodarkę kraju, z wydobyciem i rafinacją ropy naftowej na czele. Jednak Gabon utrzymuje również prężny przemysł w zakresie wydobycia manganu i złota, chemikaliów, naprawy statków, produkcji żywności i napojów, tekstyliów, tarcicy i produkcji sklejki, co pokazuje różnorodność jego bazy gospodarczej.

Sektor rolniczy, choć wykorzystuje tylko ułamek ziemi pod uprawę (19%), produkuje kakao, kawę, cukier, olej palmowy, kauczuk i ryby, a także hodowlę bydła i pozyskiwanie okoume, tropikalnego drewna iglastego, które odgrywa znaczącą rolę w lokalnej gospodarce.

Stosunki handlowe Gabonu rozciągają się na cały świat, z znaczącymi partnerstwami eksportowymi z Chinami, USA, Irlandią, Holandią, Koreą Południową, Australią i Włochami. Ropa naftowa, drewno, mangan i uran należą do kluczowych produktów eksportowych, co ilustruje zależność kraju od zasobów naturalnych. Import obejmuje maszyny i urządzenia, artykuły spożywcze, chemikalia i materiały budowlane, głównie z Francji, Belgii i Chin.

Ludność i urbanizacja

Z szacowaną populacją 2 230 908 w lipcu 2020 r., Gabon ma stosunkowo niską gęstość zaludnienia w porównaniu z jego powierzchnią lądową. Ludność jest rozproszona w enklawach w całym kraju, a największym ośrodkiem miejskim jest stolica, Libreville, położona na północno-zachodnim wybrzeżu Atlantyku. Co ciekawe, około 90,10% populacji Gabonu mieszka na obszarach miejskich, co świadczy o szybkiej urbanizacji kraju oraz koncentracji zasobów i usług w miastach.

Językiem urzędowym jest francuski, odzwierciedlający kolonialne dziedzictwo Gabonu, a ludzie identyfikują się jako Gabończycy. Tkanka społeczna Gabonu jest gobelinem ekspresji kulturowej, tradycji i języków, które podkreślają bogatą różnorodność kulturową narodu.

Wyzwania związane z infrastrukturą i rozwojem

Pomimo bogactwa zasobów naturalnych i znacznego PKB na mieszkańca wynoszącego 18 100 USD (stan na 2017 r.), Gabon stoi przed kilkoma wyzwaniami rozwojowymi. Wskaźnik elektryfikacji pokazuje, że w 2017 r. około 200 000 Gabończyków nadal żyło bez prądu, co podkreśla luki infrastrukturalne, które utrzymują się na obszarach wiejskich i słabo rozwiniętych.

Ponadto koncentracja bogactwa i działalności gospodarczej na obszarach miejskich, w szczególności w sektorze naftowym, budzi obawy co do sprawiedliwego wzrostu i zrównoważenia środowiskowego. Rząd poczynił postępy w kierunku dywersyfikacji gospodarki i wdrażania polityk mających na celu ochronę środowiska i zrównoważony rozwój.

Konkluzja

Gabon, ze swoim strategicznym położeniem w sercu Afryki Środkowej, służy jako pomost między gęstymi lasami w głębi kontynentu a rozległym Oceanem Atlantyckim. Bogactwo kultur, języków i tradycji, w połączeniu ze znacznymi zasobami naturalnymi, pozycjonuje Gabon jako kraj o wielkim potencjale. Dążąc do zrównoważonego rozwoju i zróżnicowanego wzrostu gospodarczego, Gabon pozostaje fascynującym studium równowagi między darami natury a zarządzaniem nimi.

Dane kraju

Kod kraju GB
Region Africa
Powierzchnia 267667 km2
Powierzchnia terenu 257667 km2
Powierzchnia wody 10000 km2
Powierzchnie rolne 19%
Powierzchnia lasu 81.00%
Najniższy punkt wzniesienia Atlantic Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Mont Iboundji 1,575 m
PKB na mieszkańca $18,100 (2017 est.)