Odkrywanie cudów Birmy: bliższe spojrzenie na Birmę

Gobelin geograficzny

Położona w sercu Azji Południowo-Wschodniej Birma, oficjalnie znana jako Myanmar, służy jako urzekająca mozaika naturalnego piękna i dziedzictwa kulturowego. Ten zróżnicowany naród jest strategicznie położony, granicząc z Morzem Andamańskim i Zatoką Bengalską, otoczony sąsiednimi krajami: Bangladeszem, Chinami, Indiami, Laosem i Tajlandią. Zajmując rozległą przestrzeń 676 578 kilometrów kwadratowych, Birma prezentuje skomplikowaną mieszankę lądu i wody. Rozległe granice lądowe kraju rozciągają się na ponad 6 522 kilometry, podczas gdy linia brzegowa rozciąga się na 1 930 kilometrów, zachęcając do bogatej morskiej różnorodności biologicznej.

Krajobraz Birmy to malowniczy gobelin centralnych nizin otoczonych stromymi, urwistymi wyżynami, prezentującymi dramatyczny kontrast wysokości od spokojnych wybrzeży Morza Andamańskiego i Zatoki Bengalskiej na wysokości zera metrów do strzelistego szczytu Gamlang Razi na wysokości 5870 metrów. Ta zróżnicowana topografia stanowi podstawę tropikalnego klimatu monsunowego, z porami roku oscylującymi między pochmurnym, deszczowym latem a pogodną, łagodną zimą.

Naturalna nagroda

Birma jest obficie obdarzona zasobami naturalnymi, od kamieni szlachetnych i metali, takich jak cyna, antymon, i miedź, po niezbędne źródła energii, takie jak ropa naftowa, gaz ziemny i energia wodna. Grunty orne stanowią 19,20% całkowitej powierzchni kraju, wspierając różnorodne praktyki rolnicze, podczas gdy grunty leśne stanowią znaczące 48,20%, stanowiąc podstawę przemysłu drzewnego.

Struktura społeczno-ekonomiczna

Dynamika populacji

Według szacunków z lipca 2020 r. populacja Mjanmy zbliża się do 56 590 071 osobników, skoncentrowanych głównie wzdłuż regionów przybrzeżnych i żyznych równin przylegających do rzeki Irawadi. Urbanizacja wynosi 31,10%, co wskazuje na głównie wiejski wzorzec osadnictwa. Główne ośrodki miejskie to Rangun, pulsujące serce narodu, i Mandalaj, z których każdy odzwierciedla zmieniający się krajobraz miejski kraju.

Szkielet rolniczy i przemysłowy

Sektor rolny, skupiający się m.in. na ryżu, roślinach strączkowych i trzcinie cukrowej, stanowi podstawę gospodarki Mjanmy, zazębiając się z prężnym przemysłem rybnym. Na froncie przemysłowym Birma prezentuje szerokie spektrum rozciągające się od przetwórstwa rolnego po produkcję odzieży, co podkreśla rozwijający się segment eksportu jadeitu i kamieni szlachetnych. Sfera eksportu postrzega Chiny i Tajlandię jako głównych partnerów, podkreślając dynamiczną sieć handlową.

Wskaźniki ekonomiczne

Jeśli chodzi o wyniki gospodarcze, PKB na mieszkańca Mjanmy wynosi około 6 300 USD według szacunków z 2017 r., co oznacza fazę stopniowej transformacji gospodarczej, na którą wpływ mają strategiczne stosunki handlowe i niewykorzystany potencjał zasobów naturalnych. Tymczasem wskaźnik elektryfikacji podaje, że w 2016 r. tylko 57% całej populacji miało dostęp do energii elektrycznej, co rzuca światło na wyzwania związane z rozwojem infrastruktury i sprawiedliwą dystrybucją zasobów.

Sprawność środowiskowa i kulturowa

Birmańskie środowisko jest rezonującą mieszanką naturalnego splendoru i głębi kulturowej. Dzięki bogatej bazie flory i fauny położonej w lasach i granicach morskich stanowi raj dla różnorodności biologicznej. Pod względem kulturowym Birma stanowi mozaikę etniczną, tradycyjną i językową, a birmański służy jako oficjalna lingua. Ta kulturowa żywiołowość znajduje odzwierciedlenie w narodowych festiwalach, tradycjach kulinarnych i serdeczności mieszkańców, dzięki czemu Birma jest wyjątkowym klejnotem na płótnie Azji Południowo-Wschodniej.

Konkluzja

Mjanma, ze swoimi enigmatycznymi krajobrazami, bogatymi zasobami naturalnymi i różnorodnym dziedzictwem kulturowym, pozostaje krajem nieopowiedzianych historii i potencjału. Pomimo wyzwań w sferze społeczno-ekonomicznej i środowiskowej, naród idzie naprzód, dążąc do zrównoważonego rozwoju i wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Podczas gdy świat zwraca wzrok w stronę Azji Południowo-Wschodniej, Birma niezaprzeczalnie wyróżnia się jako kraj stojący u progu transformacji, zachęcający do globalnego zaangażowania i eksploracji.

Dane kraju

Kod kraju BM
Region East Asia/Southeast Asia
Powierzchnia 676578 km2
Powierzchnia terenu 653508 km2
Powierzchnia wody 23070 km2
Powierzchnie rolne 19.20%
Powierzchnia lasu 48.20%
Najniższy punkt wzniesienia Andaman Sea/Bay of Bengal 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Gamlang Razi 5,870 m
PKB na mieszkańca $6,300 (2017 est.)