Odkrywanie Burkina Faso: rzut oka na serce Afryki Zachodniej

Geografia i klimat

Położone w Afryce Zachodniej, na północ od Ghany, Burkina Faso jest krajem śródlądowym o złożonej geografii i klimacie, który kształtuje jego styl życia. Kraj zajmuje powierzchnię 274 200 kilometrów kwadratowych, z czego 273 800 kilometrów kwadratowych zajmuje ziemia, a pozostałe 400 kilometrów kwadratowych stanowią zbiorniki wodne. Dzieli 3 611 km granic lądowych z sześcioma krajami: Beninem (386 km), Wybrzeżem Kości Słoniowej (545 km), Ghaną (602 km), Mali (1325 km), Nigrem (622 km) i Togo (131 km). Pomimo zróżnicowanych krajobrazów kraj ten nie posiada linii brzegowej, co odróżnia go od niektórych sąsiadów.

Klimat Burkina Faso dzieli się na trzy odrębne strefy. W południowej części znajduje się gorący tropikalny klimat sawanny z krótką porą deszczową, przechodzący w tropikalny gorący półpustynny step typowy dla regionu Sahelu w północnej połowie i mały gorący obszar pustynny na samej północy, graniczący z Saharą. To zróżnicowanie stref klimatycznych przyczynia się do szerokiego zróżnicowania warunków rolniczych i bytowych w kraju.

Teren Burkina Faso charakteryzuje się głównie płaskimi lub pofałdowanymi, pofałdowanymi równinami, ze wzgórzami znajdującymi się na zachodzie i południowym wschodzie. Kraj położony jest na rozległym płaskowyżu, na którym znajdują się sawanny, które są trawiaste na północy i stopniowo przechodzą w rzadkie lasy na południu. Najniższym punktem w Burkina Faso jest rzeka Mouhoun (Czarna Wolta) na wysokości 200 m n.p.m., natomiast najwyższym punktem jest Tena Kourou, osiągająca 749 metrów.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Burkina Faso jest obdarzona różnorodnymi zasobami naturalnymi, w tym złotem, manganem,, wapieniem, marmurem, fosforanami, pumeksem i solą. Surowce te odgrywają znaczącą rolę w gospodarce kraju, zwłaszcza złoto, które jest głównym produktem eksportowym. Grunty są wykorzystywane głównie rolniczo, przy czym 44,20% stanowią grunty rolne, a 19,30% lasy. W 2016 r. około 550 kilometrów kwadratowych ziemi było nawadnianych, wspierając uprawę roślin takich jak bawełna, orzeszki ziemne, orzechy shea, sezam, sorgo, proso, kukurydza i ryż. Hodowla zwierząt gospodarskich jest również istotną częścią krajowego sektora rolnego.

Ludność i urbanizacja

Z szacowaną całkowitą populacją 20 835 401 w lipcu 2020 r., Burkina Faso ma umiarkowanie zurbanizowane społeczeństwo. Około 30,60% populacji mieszka na obszarach miejskich, w tym w stolicy Wagadugu, w której mieszka około 2,780 miliona ludzi, oraz Bobo-Dioulasso, drugim co do wielkości mieście kraju, liczącym około 972 000 mieszkańców. Ludność koncentruje się głównie w centrum i na południu kraju, gdzie klimat i ukształtowanie terenu są korzystniejsze dla zamieszkania i rolnictwa.

Gospodarka i rozwój

Gospodarka Burkina Faso jest zróżnicowana, a rolnictwo odgrywa kluczową rolę obok takich gałęzi przemysłu, jak produkcja kłaczków bawełnianych, napoje, przetwórstwo rolne, mydło, papierosy, tekstylia i wydobycie złota. Kraj eksportuje głównie złoto, bawełnę i zwierzęta gospodarskie, a Szwajcaria, Indie i Republika Południowej Afryki są znaczącymi partnerami eksportowymi. Import obejmuje dobra kapitałowe, żywność i ropę naftową, a wśród kluczowych partnerów importowych znajdują się Chiny, Wybrzeże Kości Słoniowej i USA.

Pomimo swoich zasobów naturalnych i ludzkich, Burkina Faso stoi przed wyzwaniami rozwojowymi, co znajduje odzwierciedlenie we wskaźniku elektryfikacji wynoszącym zaledwie 19,2% w 2016 r. i PKB na mieszkańca w wysokości 1900 USD w 2017 r. Dane te podkreślają potrzebę kontynuowania wysiłków na rzecz rozwoju w celu poprawy poziomu życia i możliwości ekonomicznych ludności Burkinabe.

Konkluzja

Burkina Faso, ze swoją różnorodną geografią, klimatem i bogatym dziedzictwem kulturowym, jest świadectwem odporności i zdolności adaptacyjnych swoich mieszkańców. Pomimo wyzwań naród nadal wykorzystuje swoje znaczne zasoby rolne i mineralne do zrównoważonego rozwoju i wzrostu. Dzięki nieustannym wysiłkom na rzecz elektryfikacji, edukacji i dywersyfikacji gospodarczej, Burkina Faso dąży do zapewnienia dostatniej przyszłości wszystkim swoim obywatelom.

Dane kraju

Kod kraju UV
Region Africa
Powierzchnia 274200 km2
Powierzchnia terenu 273800 km2
Powierzchnia wody 400 km2
Powierzchnie rolne 44.20%
Powierzchnia lasu 19.30%
Najniższy punkt wzniesienia Mouhoun (Black Volta) River 200 m
Najwyższy punkt wzniesienia Tena Kourou 749 m
PKB na mieszkańca $1,900 (2017 est.)