Serce tętniącego życiem: Bangladesz

Położony w południowej Azji, graniczący z majestatyczną Zatoką Bengalską, pomiędzy bujnymi krajobrazami Birmy a rozległymi obszarami Indii, leży Bangladesz. Kraj, w którym przeszłość i teraźniejszość łączą się, aby opowiedzieć historię o odporności, różnorodności i niezrównanym naturalnym pięknie. Bangladesz o powierzchni 148 460 km² jest świadectwem kunsztu natury i ludzkiej wytrwałości.

Geografia i klimat

Geografia Bangladeszu jest tak różnorodna, jak jego kultura. Z granicami lądowymi, które rozciągają się na 4413 km, w tym Birma na 271 km i Indie na 4142 km, kraj jest gobelinem zieleni i wody. Jego 580-kilometrowa linia brzegowa otwiera się na Zatokę Bengalską, prezentując zapierające dech w piersiach widoki i bramę do wodnych bogactw. Teren jest w przeważającej mierze równiną aluwialną, dzięki delcie Gangesu, co czyni go żyznym, ale także podatnym na powodzie. Regiony południowo-wschodnie oferują zmianę scenerii z pagórkowatymi krajobrazami, zapewniając siedlisko dla niezliczonej gamy flory i fauny.

Klimat Bangladeszu dodaje kolejną warstwę złożoności do jego ekologicznej tkanki. Charakteryzuje się tropikalnym klimatem monsunowym, obejmuje łagodną zimę (od października do marca), gorące, wilgotne lato (od marca do czerwca) oraz ciepłą, deszczową porę monsunową (od czerwca do października), która odmładza ziemię, ale także stanowi poważne wyzwanie.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Bogactwo ziemi Bangladeszu jest widoczne w jego zasobach naturalnych – między innymi gazie ziemnym, gruntach ornych, drewnie i węglu. Około 70,10% powierzchni kraju stanowi powierzchnia użytkowa rolnicza, z czego 11,10% pokrywają lasy. Pomimo niewielkiego zasięgu geograficznego, Bangladesz może pochwalić się oszałamiającym zasięgiem nawadniania wynoszącym 53 000 km kw., co ułatwia ekstensywną produkcję rolną, która stanowi podstawę jego gospodarki.

Ludność i urbanizacja

Szacuje się, że w lipcu 2020 r. populacja Bangladeszu wynosi 162 650 853. Z bengalskim językiem urzędowym, tożsamość Bangladeszu rozkwita dzięki serdeczności, gościnności i bogatemu dziedzictwu kulturowemu jego mieszkańców. Urbanizacja szybko zmienia krajobraz demograficzny kraju, a około 38,20% populacji mieszka na obszarach miejskich. Sama Dhaka, tętniąca życiem stolica, jest domem dla ponad 21 milionów dusz, co czyni ją nie tylko politycznym i kulturalnym centrum, ale także sercem narodu.

Rolnictwo i przemysł

Sektor rolny Bangladeszu jest świadectwem zaradności i ciężkiej pracy tego kraju. Produkując szeroką gamę towarów, takich jak ryż, juta, herbata, pszenica, trzcina cukrowa i tytoń, żyzna ziemia podtrzymuje zarówno gospodarkę, jak i ludność. Na froncie przemysłowym Bangladesz stworzył niszę na rynku światowym, szczególnie dzięki przemysłowi odzieżowemu, który obok przemysłu jutowego, bawełnianego, skórzanego i tekstylnego ma znaczący wkład w PKB kraju.

Ponadto portfolio eksportowe kraju obejmuje dzianiny, produkty rolne, mrożonki, wyroby jutowe i skórę, a głównymi partnerami eksportowymi są Niemcy, USA i Wielka Brytania. Import jest zdominowany przez bawełnę, maszyny, chemikalia i artykuły spożywcze, głównie z Chin, Indii i Singapuru.

Wyzwania i szanse

Pomimo postępów gospodarczych Bangladesz stoi przed poważnymi wyzwaniami. Elektryfikacja pozostaje kwestią krytyczną, a znaczna część populacji nie ma dostępu do energii elektrycznej. Co więcej, niska wysokość nad poziomem morza i podatność na zmiany klimatu stanowią ciągłe zagrożenia dla jego rozwoju i zrównoważonego rozwoju.

Niemniej jednak Bangladesz nadal wykazuje niezwykłą odporność i zdolności adaptacyjne. Strategiczne położenie jako pomost między Azją Południową i Południowo-Wschodnią, w połączeniu z młodą, dynamiczną siłą roboczą, stwarza znaczące możliwości wzrostu i rozwoju w nadchodzących latach.

Konkluzja

Bangladesz, ze swoją bogatą historią, tętniącą życiem kulturą i niezłomnym duchem, jest wzorem wytrwałości w obliczu przeciwności losu. Poruszając się po zawiłościach rozwoju i modernizacji, pozostaje narodem zakorzenionym w sile swoich ludzi i żyzności swojej ziemi. Przyszłość Bangladeszu rysuje się w jasnych barwach, obiecując podróż pełną wzrostu, innowacji i coraz głębszego poczucia wspólnoty.

Dane kraju

Kod kraju BG
Region South Asia
Powierzchnia 148460 km2
Powierzchnia terenu 130170 km2
Powierzchnia wody 18290 km2
Powierzchnie rolne 70.10%
Powierzchnia lasu 11.10%
Najniższy punkt wzniesienia Indian Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Keokradong 1,230 m
PKB na mieszkańca $4,200 (2017 est.)