Odkrywanie Salwadoru: klejnot Ameryki Środkowej

Geografia i klimat

Salwador, najmniejszy kraj w Ameryce Środkowej, szczyci się zróżnicowanym krajobrazem, który jest bardziej złożony, niż mogłoby sugerować jego wielkość. Jest strategicznie położony między Gwatemalą a Hondurasem, z linią brzegową rozciągającą się na długości 307 km wzdłuż północnego Pacyfiku. Kraj zajmuje powierzchnię 21 041 km kw., z czego 20 721 km kwadratowych stanowią lądy, a pozostałe 320 km kwadratowych stanowią zbiorniki wodne. Pomimo niewielkich rozmiarów, teren Salwadoru jest w przeważającej mierze górzysty, z wąskim pasem wybrzeża i centralnym płaskowyżem. Ta różnorodność geograficzna prowadzi do powstania zróżnicowanego klimatu – tropikalnego na wybrzeżu, ale umiarkowanego na wyżynach, z porą deszczową od maja do października i okresem suchym od listopada do kwietnia.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Bogaty w naturalne piękno i zasoby, Salwador wykorzystuje energię wodną i geotermalną, z potencjałem w ropie naftowej i żyznych ziemiach. Około 74,70% jego terytorium jest przeznaczone na rolnictwo, natomiast lasy zajmują około 13,60%. Naród korzysta z Cerro El Pital, najwyższego punktu na wysokości 2730 metrów, przyczyniając się do jego różnorodności klimatycznej i ekologicznej. Od 2012 r. nawadniane jest 452 km² gruntów, co podkreśla znaczenie rolnictwa dla gospodarki i kultury.

Ludność i urbanizacja

W lipcu 2020 r. populacja Salwadoru szacowana była na 6 481 102. Pomimo tego, że jest najmniejszym krajem Ameryki Środkowej pod względem powierzchni lądowej, ma gęstość zaludnienia znacznie przewyższającą gęstość zaludnienia Belize osiemnaście razy. Istotną cechą jego demografii jest duża koncentracja ludności wokół stolicy, San Salvador, która jest domem dla ponad 1,106 miliona mieszkańców. Co ciekawe, około 20% Salwadorczyków mieszka za granicą, co podkreśla silną obecność diaspory. Ludność miejska stanowi 73,4% ogółu, co wskazuje na tendencję do urbanizacji i odchodzenia od życia na wsi.

Gospodarka i przemysł

Podstawą gospodarki Salwadoru jest rolnictwo, którego podstawowymi produktami są kawa, cukier, kukurydza, ryż, fasola, nasiona oleiste, bawełna i sorgo. Dodatkowo istotna jest wołowina i produkty mleczne. Poza rolnictwem Salwador rozwinął prężny sektor przemysłowy skupiający się na przetwórstwie spożywczym, napojach, ropie naftowej, chemikaliach, nawozach, tekstyliach, meblach i metalach lekkich. Gospodarka eksportowa jest zdywersyfikowana, a głównymi partnerami są Stany Zjednoczone, Honduras, Gwatemala, Nikaragua i Kostaryka. Podstawowe towary eksportowe obejmują eksport montażu zagranicznego, kawę, cukier, tekstylia i odzież, etanol, chemikalia, energię elektryczną, produkcję żelaza i stali. Partnerzy importowi odzwierciedlają niektóre kierunki eksportu, takie jak Stany Zjednoczone, Gwatemala, Chiny, Meksyk i Honduras dostarczające surowce, dobra konsumpcyjne, dobra kapitałowe, paliwa, artykuły spożywcze, ropę naftową i energię elektryczną.

Wyzwania i szanse

Pomimo swoich zasobów i strategicznego położenia, Salwador stoi przed wyzwaniami, w tym potrzebą poprawy elektryfikacji. W 2016 roku około 400 000 Salwadorczyków nie miało dostępu do elektryczności. Jednak PKB na mieszkańca kraju wyniósł 8 000 USD w 2017 r., co wskazuje na potencjał wzrostu gospodarczego. Wykorzystanie energii geotermalnej, postęp w rolnictwie i rosnąca dywersyfikacja przemysłowa stwarzają możliwości zrównoważonego rozwoju i poprawy standardu życia.

Kultura i społeczeństwo

Bogate dziedzictwo kulturowe Salwadoru, w połączeniu z hiszpańskim językiem urzędowym i narodowością salwadorską, przyczynia się do tętniącego życiem społeczeństwa charakteryzującego się silnymi więzami społecznymi i diasporą. Urbanizacja, szczególnie wokół San Salvador, pokazuje modernizację kraju i dostosowanie się do globalnych trendów, podczas gdy obszary wiejskie zachowują tradycyjny styl życia i praktyki.

Podsumowując, Salwador, pomimo niewielkiego zasięgu geograficznego, wyróżnia się jako naród o wielkiej różnorodności i potencjale. Od górzystych krajobrazów i tropikalnego klimatu po dynamiczną gospodarkę i bogactwo kulturowe, Salwador oferuje wyjątkową mieszankę doświadczeń i możliwości. Podążając ścieżką zrównoważonego rozwoju, ten klejnot Ameryki Środkowej nadal błyszczy na arenie światowej.

Dane kraju

Kod kraju ES
Region Central America
Powierzchnia 21041 km2
Powierzchnia terenu 20721 km2
Powierzchnia wody 320 km2
Powierzchnie rolne 74.70%
Powierzchnia lasu 13.60%
Najniższy punkt wzniesienia Pacific Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Cerro El Pital 2,730 m
PKB na mieszkańca $8,000 (2017 est.)