Odkrywanie Kanady: krainy cudów natury i dobrobytu gospodarczego

Geografia i klimat

Kanada, rozległy kraj położony w północnej części Ameryki Północnej, graniczy z trzema potężnymi oceanami: Północnym Oceanem Atlantyckim na wschodzie, Północnym Pacyfikiem na zachodzie i lodowatym Oceanem Arktycznym na północy. Bliskość Stanów Zjednoczonych wyznacza rozległa granica lądowa o długości 8 893 km, w tym 2 477 km z Alaską. Rozległy teren Kanady obejmuje łączną powierzchnię 9 984 670 km kw., z czego 9 093 507 km kwadratowych to ląd, a 891 163 km kwadratowy to woda. Ten geograficzny kolos szczyci się najdłuższą linią brzegową na świecie, rozciągającą się na ponad 202 080 km.

Klimat w tym ogromnym kraju jest bardzo zróżnicowany, od stref umiarkowanych na południu po regiony subarktyczne i arktyczne na północy. Teren jest podobnie zróżnicowany, charakteryzuje się głównie równinami, z imponującymi górami na zachodzie i łagodnymi nizinami na południowym wschodzie. Najwyższym punktem wzniesienia Kanady jest Mount Logan, górujący na wysokości 5 959 m n.p.m., a najniższym Ocean Atlantycki na poziomie morza.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Kanada jest obdarzona obfitością zasobów naturalnych, co czyni ją światowym liderem w wydobyciu i eksporcie minerałów, takich jak boksyt, ruda żelaza, nikiel,, miedź i złoto. Posiada również znaczne rezerwy pierwiastków ziem rzadkich, potażu, diamentów i srebra. Oprócz bogactw mineralnych Kanada posiada rozległe lasy, dziką przyrodę i rybołówstwo, a także bogate złoża węgla, ropy naftowej, gazu ziemnego i potencjału hydroenergetycznego. Użytki rolne stanowią 6,80% całkowitej powierzchni kraju, a grunty leśne – 34,10%.

Rolnictwo i przemysł

Pod względem rolnictwa Kanada jest głównym producentem pszenicy, jęczmienia, nasion oleistych, tytoniu, owoców i warzyw. Kraj słynie również z produktów mlecznych, ryb i produktów leśnych. Sektor przemysłowy jest bardzo zdywersyfikowany, a wśród jego produkcji znajdują się urządzenia transportowe, chemikalia, minerały, produkty spożywcze, produkty z drewna i papieru, produkty rybne, ropa naftowa i gaz ziemny.

Ludność i urbanizacja

Z szacowaną populacją 37 694 085 w lipcu 2020 r., Kanada wykazuje zdecydowaną większość swojej populacji mieszkającej w promieniu około 300 km od południowej granicy ze Stanami Zjednoczonymi. Najgęściej zaludnioną prowincją jest Ontario, a następnie Quebec i Kolumbia Brytyjska. Około 81,60% Kanadyjczyków mieszka na obszarach miejskich, co podkreśla znaczący trend w kierunku urbanizacji. Główne ośrodki miejskie to Toronto, Montreal, Vancouver, Calgary, Edmonton i stolica, Ottawa.

Tożsamość Kanady jest wzbogacona przez dwa języki urzędowe, angielski i francuski, odzwierciedlające kolonialną historię kraju i wielokulturowe dziedzictwo. Rozmieszczenie Kanadyjczyków w pobliżu granicy z USA ułatwia więzi gospodarcze i wymianę kulturalną między dwoma krajami, a jednocześnie stwarza wyzwania w zarządzaniu tą rozległą granicą.

Krajobraz gospodarczy

Kanada ma silną i zdywersyfikowaną gospodarkę, z PKB na mieszkańca wynoszącym 48 400 USD w 2017 roku. Stany Zjednoczone pozostają największym partnerem handlowym Kanady, otrzymując 76,4% kanadyjskiego eksportu i dostarczając 51,5% jej importu w 2017 roku. Chiny odgrywają również znaczącą rolę w handlu międzynarodowym Kanady, służąc zarówno jako kluczowy kierunek eksportu, jak i główne źródło importu.

Portfolio eksportowe kraju jest szerokie i obejmuje pojazdy silnikowe i części, maszyny przemysłowe, samoloty, sprzęt telekomunikacyjny i różnorodne zasoby naturalne. Import obejmuje maszyny i urządzenia, pojazdy silnikowe i części, ropę naftową oraz trwałe dobra konsumpcyjne. Całkowita elektryfikacja ludności Kanady do 2016 r. podkreśla zaangażowanie kraju w rozwój infrastruktury i postęp technologiczny.

Konkluzja

Kanada jest świadectwem piękna i bogactwa natury, uzupełnionego prężną i dynamiczną gospodarką. Jego strategiczne położenie, zróżnicowany klimat i bogate zasoby naturalne ukształtowały naród, który jest zarówno strażnikiem skarbów środowiska, jak i potężnym graczem na światowej scenie gospodarczej. Dzięki tętniącym życiem miastom, rozległej dziczy i innowacyjnym przemysłom, Kanada nadal przyciąga ludzi z całego świata, oferując możliwości dobrobytu, przygody i harmonijnego stylu życia.

Dane kraju

Kod kraju CA
Region North America
Powierzchnia 9984670 km2
Powierzchnia terenu 9093507 km2
Powierzchnia wody 891163 km2
Powierzchnie rolne 6.80%
Powierzchnia lasu 34.10%
Najniższy punkt wzniesienia Atlantic Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Mount Logan 5,959 m
PKB na mieszkańca $48,400 (2017 est.)