Odkrywanie Hondurasu: klejnot Ameryki Środkowej

Położony w sercu Ameryki Środkowej, Honduras jest krajem pełnym naturalnego piękna, bogactwa historycznego i tętniącego życiem kulturalnym. Graniczy z Gwatemalą, Salwadorem i Nikaraguą i szczyci się rozległą linią brzegową, która dotyka zarówno Morza Karaibskiego, jak i północnego Pacyfiku. Z całkowitą powierzchnią 112 090 km kw., z czego 111 890 km kwadratowych to ląd, a 200 km kwadratowych to woda, Honduras przedstawia zróżnicowany teren, który rozciąga się od subtropikalnych nizin po umiarkowane regiony górskie.

Różnorodność geograficzna

Różnorodność geograficzna kraju jest widoczna w jego głównie górzystym wnętrzu i wąskich równinach przybrzeżnych. Łączna granica lądowa Hondurasu wynosi 1 575 km, stykając się z Gwatemalą na długości 244 km, Salwadorem na długości 391 km i Nikaraguą na długości 940 km. Linia brzegowa kraju rozciąga się na ponad 823 km, oferując zapierające dech w piersiach widoki i morską bramę na świat. Klimat waha się od subtropikalnego na nizinach do umiarkowanego w górach, gdzie występuje bogata różnorodność flory i fauny. Cerro Las Minas, wznoszące się na wysokość 2870 m n.p.m., wyznacza najwyższy punkt w kraju, podczas gdy Morze Karaibskie leży na najniższym.

Zasoby naturalne i ukształtowanie terenu

Bogaty w zasoby naturalne Honduras jest obdarzony drewnem, złotem, srebrem, miedzią, ołowiem,, rudą żelaza, antymonem, węglem, rybami i znacznym potencjałem hydroenergetycznym. Jego krajobraz charakteryzuje się surowymi górami przeplatanymi wąskimi równinami przybrzeżnymi, na których znajduje się 28,80% gruntów rolnych i 45,30% gruntów leśnych. Pomimo wyzwań związanych z tym terenem, krajowi udało się wyhodować szereg produktów rolnych, takich jak banany, kawa, cytrusy, kukurydza i palma afrykańska; w sektorach hodowlanym i rybołówstwa.

Przegląd ekonomiczny

Gospodarka Hondurasu opiera się przede wszystkim na rolnictwie, a głównymi produktami eksportowymi są banany i kawa. Jednak kraj ma również rozwijający się sektor przemysłowy skoncentrowany na przetwórstwie cukru, tekstyliach, odzieży tkanej i dzianej, a także produktach z drewna, w tym cygarach. W 2017 r. wiodącym partnerem eksportowym stały się Stany Zjednoczone, a następnie Niemcy, Belgia, Salwador, Holandia, Gwatemala i Nikaragua. Jeśli chodzi o import, Honduras w największym stopniu opiera się na towarach ze Stanów Zjednoczonych, Gwatemali, Chin, Meksyku, Salwadoru, Panamy i Kostaryki, a głównymi produktami importowymi są sprzęt komunikacyjny, maszyny, materiały transportowe i artykuły spożywcze.

Ludność i urbanizacja

Z szacowaną całkowitą populacją około 9 235 340 w lipcu 2020 r., Honduras wykazuje unikalny wzorzec urbanizacji w porównaniu z sąsiadami z Ameryki Środkowej. Większość jego mieszkańców mieszka w górzystej zachodniej części, ze znaczącymi skupiskami ludności w stolicy Tegucigalpie i San Pedro Sula. Dolina Rio Ulua na północy wyróżnia się jako gęsto zaludniony obszar nizinny. Ludność miejska stanowi 58,40% ogółu, co wskazuje na stopniowe, ale trwające przejście w kierunku urbanizacji. Hiszpański służy jako język urzędowy, sprzyjając poczuciu jedności między różnymi grupami tworzącymi ludność Hondurasu.

Tkanka kulturowa i społeczna

Honduras prezentuje tętniącą życiem kulturę, która czerpie z wpływów rdzennych, afrykańskich i hiszpańskich, widocznych w kuchni, muzyce i festiwalach. Pomimo wyzwań gospodarczych, z PKB na mieszkańca szacowanym na 5 600 USD w 2017 r., Hondurasi są znani ze swojej odporności i silnych więzi społecznych. Trwają prace nad elektryfikacją kraju, a w 2017 r. około 2 mln mieszkańców nadal nie miało prądu. Jednak duch narodu honduraskiego i jego zaangażowanie w ulepszanie kraju świeci jasno.

Czekamy

Honduras nadal podąża ścieżką zrównoważonego rozwoju, pozostając krajem o ogromnym potencjale. Jego naturalne piękno w połączeniu ze strategicznym położeniem geograficznym, bogatymi zasobami i pracowitą ludnością przygotowuje grunt pod przyszły wzrost i dobrobyt. Zarówno dla podróżników, inwestorów, jak i mieszkańców, Honduras oferuje bogactwo możliwości, które czekają na odkrycie i pielęgnowanie.

Dane kraju

Kod kraju HO
Region Central America
Powierzchnia 112090 km2
Powierzchnia terenu 111890 km2
Powierzchnia wody 200 km2
Powierzchnie rolne 28.80%
Powierzchnia lasu 45.30%
Najniższy punkt wzniesienia Caribbean Sea 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Cerro Las Minas 2,870 m
PKB na mieszkańca $5,600 (2017 est.)