Odkrywanie Grenlandii: rzut oka na arktyczną dzicz

Położona między Oceanem Arktycznym a północnym Oceanem Atlantyckim, na północny wschód od Kanady, Grenlandia jest największą wyspą świata, z wyłączeniem Australii, która jest uważana za kontynent. Ze swoimi ogromnymi 2 166 086 kilometrami kwadratowymi, z których wszystkie są lądowe, ponieważ nie rości sobie prawa do żadnego obszaru wodnego poza linią brzegową, Grenlandia stanowi mieszankę arktycznego piękna i izolacji. W przeciwieństwie do innych krajów, ten kraj, bez granic lądowych i bez krajów granicznych, jest otoczony imponującą linią brzegową o długości 44 087 km.

Geografia i klimat

Geografia Grenlandii jest zdominowana przez masywną czapę lodową, która pokrywa większość wyspy, pozostawiając odsłonięte tylko wąskie, górzyste, jałowe, skaliste wybrzeże. Klimat waha się od arktycznego do subarktycznego, z chłodnymi latami i mroźnymi zimami – świadectwem trudnych warunków życia, do których jego mieszkańcy przystosowywali się przez wieki. Surowość terenu przełamują jedynie ekstremalne wysokości, od Oceanu Atlantyckiego na poziomie morza do najwyższego punktu w Gunnbjorn Fjeld, który osiąga 3 694 m n.p.m.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Pomimo lodowej fasady, Grenlandia jest bogata w zasoby naturalne, w tym węgiel, rudę żelaza, ołów,, molibden, diamenty, złoto, platynę, niob, tantalit, uran, a także obfite ryby, foki i wieloryby. Tylko niewielka część gruntów, 0,60%, jest przeznaczona do użytku rolniczego, bez obszarów leśnych i gruntów nawadnianych, co odzwierciedla wyzwania rolnictwa w takim klimacie.

Ludność i kultura

Z szacowaną populacją 57 616 w lipcu 2020 r., Grenlandia może pochwalić się rzadkim rozmieszczeniem populacji, skoncentrowanym głównie na południowo-zachodniej linii brzegowej. Większość wnętrza pozostaje niezamieszkana, zachowując ogromne połacie nietkniętej arktycznej dziczy. Grenlandczycy, lub Grenlandczycy, jak są nazywani, dzielą się swoją kulturą w osadach rozsianych wzdłuż wybrzeża ze stolicą, Nuuk, goszczącą około 18 000 mieszkańców. Grenlandzki jest językiem urzędowym, podkreślającym wyjątkową tożsamość kulturową narodu. Co ciekawe, około 87,30% populacji mieszka na obszarach miejskich, co wskazuje na nowoczesny styl życia, jaki przyjęło wielu Grenlandczyków.

Gospodarka

Gospodarka Grenlandii obraca się wokół przetwórstwa rybnego, w szczególności krewetek i halibuta grenlandzkiego, a także wschodzących gałęzi przemysłu, takich jak wydobycie anortozytu i rubinu. Owce, bydło, renifery, ryby i skorupiaki stanowią podstawę produktów rolnych Grenlandii. Rękodzieło, wyroby skórzane i skórki oraz małe stocznie również przyczyniają się do rozwoju lokalnej gospodarki. Dania pozostaje głównym partnerem eksportowym Grenlandii, absorbując 82,5% jej eksportu, na który składają się głównie ryby i produkty rybne. Dania jest również głównym partnerem importowym, co wskazuje na bliskie więzi gospodarcze między Grenlandią a jej byłym władcą kolonialnym.

Handel i przemysł

Produkty eksportowe Grenlandii są silnie zdominowane przez ryby i produkty rybne, które w 2015 r. stanowiły 91% jej wartości eksportowej. Jej partnerami importowymi są przede wszystkim Dania i Szwecja, dostarczające maszyny i sprzęt transportowy, towary przemysłowe, żywność i produkty naftowe. Ta dynamika handlu podkreśla zależność Grenlandii od zewnętrznych źródeł technologii i dóbr konsumpcyjnych, podczas gdy jej gospodarka czerpie korzyści z eksportu zasobów naturalnych i morskich.

Infrastruktura i rozwój

Grenlandia osiągnęła 100% elektryfikację, co jest znaczącym osiągnięciem, które podkreśla postęp w rozwoju infrastruktury pomimo wyzwań geograficznych. PKB na mieszkańca wynosi imponujące 41 800 USD według szacunków z 2015 roku, co odzwierciedla wysoki standard życia w porównaniu z wieloma innymi częściami świata. Ten wskaźnik ekonomiczny mówi wiele o efektywnym wykorzystaniu ograniczonych zasobów Grenlandii i jej skupieniu się na zrównoważonym rozwoju.

Podsumowując, Grenlandia jest krajem skrajnych kontrastów, od pokrytych lodem krajobrazów po tętniące życiem lokalne gospodarki skoncentrowane na rybołówstwie i górnictwie. Uosabia unikalną mieszankę tradycyjnego i nowoczesnego stylu życia, na tle jednego z najbardziej niegościnnych środowisk na naszej planecie. Strategiczne położenie Grenlandii, ogromne zasoby naturalne i zaangażowanie w rozwój nadal kształtują jej rolę na arenie globalnej, oferując cenne spostrzeżenia na temat życia w sposób zrównoważony w ramach możliwości naszego środowiska.

Dane kraju

Kod kraju GL
Region North America
Powierzchnia 2166086 km2
Powierzchnia terenu 2166086 km2
Powierzchnia wody n/a km2
Powierzchnie rolne 0.60%
Powierzchnia lasu 0.00%
Najniższy punkt wzniesienia Atlantic Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Gunnbjorn Fjeld 3,694 m
PKB na mieszkańca $41,800 (2015 est.)