Odkrywanie Danii: kompleksowy przewodnik

Wprowadzenie do geografii i klimatu Danii

Położona w Europie Północnej Dania obejmuje Półwysep Jutlandzki i archipelag ponad 400 wysp, co czyni ją wyjątkową mieszanką historycznego uroku i naturalnego piękna. Kraj ten dzieli granicę 140 km z Niemcami na południu, co podkreśla jego strategiczne położenie między Morzem Bałtyckim a Morzem Północnym. O łącznej powierzchni 43 094 km² – z czego 42 434 km kw. to ląd, a 660 km kwadratowych to woda – rozległa linia brzegowa Danii rozciąga się na długości 7 314 km. Zapewnia to szeroki dostęp do plaży i morza, który ukształtował historię i kulturę narodu.

Klimat duński jest typowo umiarkowany, charakteryzujący się wilgotnymi i pochmurnymi warunkami przez większą część roku. Zimy są łagodne i wietrzne, a lata chłodne, tworząc środowisko, które wspiera różnorodną florę i faunę. Teren jest przeważnie niski i płaski, z łagodnie pofałdowanymi równinami, które przyczyniają się do spokojnego duńskiego krajobrazu. Co ciekawe, najniższy punkt kraju, Lammefjord, spada do -7 m poniżej poziomu morza, a najwyższy punkt w Mollehoj/Ejer Bavnehoj wznosi się skromnie do 171 m.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Dania jest obdarzona różnorodnymi zasobami naturalnymi, w tym ropą naftową, gazem ziemnym, rybami, gruntami ornymi i minerałami, takimi jak sól, wapień, kreda, kamień, żwir i piasek. Około 63,40% gruntów jest przeznaczonych na rolnictwo, co odzwierciedla znaczenie rolnictwa w duńskiej gospodarce. Kraj szczyci się również obszarami leśnymi zajmującymi 12,90% powierzchni, oferując zarówno korzyści ekologiczne, jak i możliwości rekreacyjne dla swoich obywateli. Co więcej, w wyniku strategicznych wysiłków Danii w zakresie nawadniania gruntów szacuje się, że od 2012 r. 4 350 km kwadratowych zostało efektywnie wykorzystanych do produkcji rolnej.

Demografia i urbanizacja

W lipcu 2020 r. populacja Danii szacowana była na 5 869 410 osób, głównie Duńczyków. Językiem urzędowym jest duński, co świadczy o bogatym dziedzictwie kulturowym tego kraju. Urbanizacja jest szczególnie wysoka, a w 2020 r. około 88,10% populacji mieszkało na obszarach miejskich. Sama Kopenhaga, stolica kraju, liczy 1,346 miliona mieszkańców, służąc jako polityczne, gospodarcze i kulturalne centrum kraju. Na rozmieszczenie ludności duży wpływ ma dostęp do mórz, ze znaczną koncentracją wzdłuż wschodniego kontynentu i wokół głównych ośrodków miejskich.

Gospodarka, rolnictwo i przemysł

Gospodarka Danii jest silna, charakteryzuje się mieszanką nowoczesnego rolnictwa, wiodących na świecie gałęzi przemysłu i wysokiego standardu życia. PKB na mieszkańca wyniósł imponująco 50 100 USD w 2017 r., co wskazuje na zamożny status ekonomiczny kraju. Pod względem produkcji rolnej Dania przoduje w produkcji jęczmienia, pszenicy, ziemniaków, buraków cukrowych, wieprzowiny, produktów mlecznych i ryb. Krajowy sektor przemysłowy jest równie zróżnicowany, a jego mocnymi stronami są m.in. turbiny wiatrowe, farmaceutyki, sprzęt medyczny, przemysł stoczniowy i przetwórstwo spożywcze.

Eksport i import tego kraju są istotnymi składnikami gospodarki. Kluczowymi towarami eksportowymi są turbiny wiatrowe, farmaceutyki i maszyny, a Niemcy, Szwecja i Wielka Brytania są znaczącymi partnerami handlowymi. Na froncie importu Dania zaopatruje się w maszyny, surowce, chemikalia i towary konsumpcyjne głównie z Niemiec, Szwecji i Holandii. Płynna integracja partnerstw handlowych podkreśla strategiczną pozycję gospodarczą Danii w Europie i poza nią.

Infrastruktura i energetyka

Zaangażowanie Danii w zrównoważony rozwój i innowacje jest widoczne w jej sektorach energetycznym i infrastrukturalnym. Całkowita elektryfikacja osiągnęła 100% populacji do 2016 r., podkreślając koncentrację kraju na zapewnieniu kompleksowego dostępu do energii elektrycznej. Kraj ten jest światowym liderem w dziedzinie energii odnawialnej, w szczególności energii wiatrowej, dostosowując się do swoich celów środowiskowych i zmniejszając zależność od paliw kopalnych. Rozległa linia brzegowa wspiera tę inicjatywę, zapewniając idealne warunki dla morskich farm wiatrowych, co jeszcze bardziej umacnia reputację Danii w sferze energii odnawialnej.

Konkluzja

Dania to kraj, w którym przeszłość i przyszłość płynnie się łączą, od bogatego dziedzictwa Wikingów po pionierską rolę w dziedzinie energii odnawialnej. Położenie geograficzne kraju, w połączeniu z umiarkowanym klimatem i obfitymi zasobami naturalnymi, nadal wspiera wysoką jakość życia jego mieszkańców. Dzięki silnej gospodarce, zaawansowanej infrastrukturze i zaangażowaniu w zrównoważony rozwój, Dania jest latarnią postępu i dobrobytu w Europie Północnej.

Dane kraju

Kod kraju DA
Region Europe
Powierzchnia 43094 km2
Powierzchnia terenu 42434 km2
Powierzchnia wody 660 km2
Powierzchnie rolne 63.40%
Powierzchnia lasu 12.90%
Najniższy punkt wzniesienia Lammefjord -7 m
Najwyższy punkt wzniesienia Mollehoj/Ejer Bavnehoj 171 m
PKB na mieszkańca $50,100 (2017 est.)