Odkrywanie Chile: kraju kontrastów i naturalnego splendoru

Geografia i klimat

Chile ma wyjątkowe położenie w południowej części Ameryki Południowej, rozciągając się wzdłuż południowego Pacyfiku, między Argentyną a Peru. Kraj zajmuje powierzchnię 756 102 km², z czego 743 812 km² lądu i 12 290 km² wody. Szczyci się długą linią brzegową o długości 6 435 km, co znacząco wpływa na jej zróżnicowany klimat. Od pustynnych warunków na północy, przez śródziemnomorską środkową, po chłodne i wilgotne regiony południowe, klimat Chile jest dostosowany do zróżnicowanego zestawu środowisk. Teren jest równie zróżnicowany, obejmuje niskie góry nadbrzeżne, żyzną dolinę centralną i surowe Andy na wschodzie. Ekstremalne wysokości dodatkowo podkreślają tę różnorodność, od poziomu morza aż po Nevado Ojos del Salado, najwyższy punkt na wysokości 6 880 m n.p.m.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Chile jest obdarzone obfitymi zasobami naturalnymi, w szczególności miedzią, drewnem, rudą żelaza, azotanami, metalami szlachetnymi, molibdenem i energią wodną. Surowce te odegrały kluczową rolę w kształtowaniu krajobrazu gospodarczego kraju, w szczególności jego dominacji na światowym rynku miedzi. Rolnictwo również ma swoje miejsce, ponieważ 21,10% ziemi nadaje się pod uprawę, uprawiając winogrona, jabłka, gruszki, pszenicę, kukurydzę i inne, uzupełnione o pokrywę leśną w wysokości 21,90%. Szacuje się, że w 2012 r. nawadniano 11 100 km kwadratowych gruntów, wspierając zarówno rolnictwo, jak i potrzeby ludności.

Dynamika populacji

Rozmieszczenie ludności Chile jest wyraźnie skoncentrowane, a około 90% z nich mieszka w centralnym regionie wokół Santiago, tętniącej życiem stolicy kraju. W lipcu 2020 r. szacowana populacja wynosiła 18 186 770, z czego znaczna większość mieszkała na obszarach miejskich – 87,7% według szacunków z 2020 r. Ta koncentracja miejska znajduje odzwierciedlenie w liczbie ludności w głównych obszarach miejskich, przy czym w samym Santiago mieszka ponad 6,7 miliona mieszkańców. Narodowość jest jednolicie chilijska, a hiszpański służy jako język urzędowy, odzwierciedlając kolonialne więzi historyczne kraju.

Gospodarka i przemysł

Gospodarka Chile to tętniąca życiem mieszanka podstawowych gałęzi przemysłu, zdominowanych przez górnictwo – zwłaszcza miedź i lit – a następnie rolnictwo, przetwórstwo rybne i sektory coraz bardziej zorientowane na usługi. Ta struktura gospodarcza jest wspierana przez połączenie znacznych zasobów naturalnych i długotrwałej polityki otwartego handlu. Produkty rolne obejmują szeroką gamę owoców, warzyw, mięsa i wełny, trafiając zarówno do konsumpcji krajowej, jak i na rynki eksportowe. Sektor przemysłowy jest zróżnicowany i obejmuje zarówno przemysł spożywczy, przetwórstwo rybne, produkcję żelaza i stali, jak i bardziej wyrafinowane dziedziny, takie jak sprzęt transportowy i tekstylia.

Handel i inwestycje

Dynamika handlu tego kraju wskazuje na silną skłonność do Chin, które odpowiadają za 27,5% eksportu, a następnie do USA, Japonii, Korei Południowej i Brazylii. Ten model handlu podkreśla globalny popyt na podstawowy towar eksportowy Chile, który obejmuje miedź, owoce, produkty rybne, papier i celulozę, chemikalia i wino. Z drugiej strony, jej partnerzy importowi w dużej mierze odzwierciedlają ten wzorzec, z Chinami i USA na czele, podkreślając zależność od produktów naftowych, chemikaliów i maszyn przemysłowych. Te stosunki handlowe mają kluczowe znaczenie dla Chile, stanowiąc podstawę znacznej części jego strategii wzrostu gospodarczego i rozwoju.

Infrastruktura i rozwój

Chile szczyci się 100% wskaźnikiem elektryfikacji od 2016 roku, co jest kamieniem milowym, który świadczy o jego osiągnięciach rozwojowych. PKB na mieszkańca kraju wyniósł 24 600 USD w 2017 r., co odzwierciedla stosunkowo wysoki standard życia w porównaniu ze standardami regionalnymi. Dobrobytowi gospodarczemu towarzyszy solidna sieć infrastrukturalna, wspierająca rozległą ludność miejską i wiejską. Nacisk na rozwój wykracza jednak poza zwykłe wskaźniki ekonomiczne, dążąc do zrównoważonego wzrostu, który obejmuje zrównoważenie środowiskowe, sprawiedliwość społeczną i rentowność ekonomiczną.

Podsumowując, Chile jest krajem wielkich kontrastów i naturalnego piękna, od zróżnicowanego klimatu i terenu po bogaty gobelin kulturowy. Jego strategiczne położenie, w połączeniu ze znacznymi zasobami naturalnymi, położyło podwaliny pod dynamiczną gospodarkę silnie nastawioną na wzrost napędzany eksportem. Dzięki silnemu naciskowi na zrównoważony rozwój i coraz bardziej zdywersyfikowanej bazie gospodarczej, Chile jest świadectwem odporności i dobrobytu w obliczu wyzwań geograficznych i gospodarczych.

Dane kraju

Kod kraju CI
Region South America
Powierzchnia 756102 km2
Powierzchnia terenu 743812 km2
Powierzchnia wody 12290 km2
Powierzchnie rolne 21.10%
Powierzchnia lasu 21.90%
Najniższy punkt wzniesienia Pacific Ocean 0 m
Najwyższy punkt wzniesienia Nevado Ojos del Salado 6,880 m
PKB na mieszkańca $24,600 (2017 est.)