Odkrywanie Boliwii: klejnot w środkowej Ameryce Południowej

Przegląd geograficzny

Położona w sercu środkowej Ameryki Południowej, na południowy zachód od Brazylii, Boliwia jest krajem o rozległej i złożonej geografii. Jego terytorium obejmuje ponad 1 098 581 kilometrów kwadratowych, co czyni go 28. co do wielkości krajem na świecie pod względem powierzchni lądowej. Krajobraz charakteryzuje się głównie surowymi Andami, które obejmują wyżynny płaskowyż znany jako Altiplano, łagodne wzgórza i nizinne równiny dorzecza Amazonki. Wyjątkowe położenie Boliwii powoduje, że klimat zmienia się znacznie w zależności od wysokości, od wilgotnych i tropikalnych po zimne i półpustynne warunki.

Środowisko naturalne

Topografia kraju jest spektaklem różnorodności natury. Wysokość jest bardzo zróżnicowana od najniższego punktu w Rio Paraguay, znajdującego się na wysokości 90 metrów nad poziomem morza, do najwyższego punktu w Nevado Sajama, który osiąga imponującą wysokość 6 542 metrów. To zróżnicowane wzniesienie wspiera bogaty gobelin zasobów naturalnych, w tym między innymi cynę, gaz ziemny, ropę naftową i, które stanowią podstawę gospodarki Boliwii.

Pod względem użytkowania gruntów około 34,30% przeznacza się na rolnictwo, natomiast lasy zajmują 52,50% powierzchni kraju. Pomimo braku dostępu do morza i linii brzegowej, Boliwia rekompensuje to zapierającymi dech w piersiach krajobrazami i znacznymi złożami minerałów i węglowodorów.

Profil społeczno-ekonomiczny

Boliwia, której populacja szacowana jest na 11 639 909 w lipcu 2020 r., jest społeczeństwem wieloetnicznym składającym się z różnych grup tubylczych. Rozmieszczenie ludności koncentruje się głównie na wysokogórskich równinach na zachodzie w regionie Altiplano i wokół tętniącego życiem miasta Santa Cruz na wschodzie. Trendy urbanizacyjne stale rosną, a od 2020 r. około 70,10% populacji mieszka na obszarach miejskich. Hiszpański, keczua, ajmara i guarani służą jako języki urzędowe, podkreślając różnorodność kulturową kraju.

Gospodarka i przemysł

Gospodarka Boliwii jest wieloaspektowa i obejmuje takie sektory jak górnictwo, hutnictwo, produkcja energii elektrycznej i rolnictwo. Rolniczo słynie m.in. z produkcji soi, komosy ryżowej i orzechów brazylijskich. Sektor wydobywczy jest szczególnie ważny ze względu na obfitość cennych minerałów, takich jak srebro, i ołów. W ostatnich latach Boliwia zdywersyfikowała swój portfel eksportowy, obejmując nie tylko minerały, ale także produkty rolne, takie jak komosa ryżowa i soja. Głównymi partnerami handlowymi są Brazylia, Argentyna, Stany Zjednoczone i szereg krajów azjatyckich, co pokazuje integralną rolę Boliwii w globalnych sieciach handlowych.

Infrastruktura i rozwój

Pomimo bogatych zasobów naturalnych i dziedzictwa kulturowego, Boliwia stoi przed wyzwaniami w zakresie infrastruktury i rozwoju. W 2013 roku około 1,2 miliona ludzi żyło bez prądu. Podejmowane są jednak wysiłki mające na celu zniwelowanie tych dysproporcji i poprawę standardu życia w całym kraju. Szacunkowa powierzchnia gruntów nawadnianych, która w 2012 r. wynosiła 3 000 km kw., również podkreśla potencjał zwiększenia wydajności rolnictwa poprzez lepsze praktyki w zakresie gospodarki wodnej. Z PKB na mieszkańca wynoszącym 7 600 USD w 2017 roku, Boliwia czyni postępy w rozwoju gospodarczym, choć w stopniowym tempie.

Konkluzja

Boliwia jest krajem o wyraźnych kontrastach i ogromnym potencjale. Od majestatycznych szczytów Andów po bujną dorzecze Amazonki, jej różnorodność geograficzna jest niezrównana. Chociaż Boliwia jest bogata w zasoby naturalne i dziedzictwo kulturowe, nadal pracuje nad przezwyciężeniem wyzwań społeczno-gospodarczych. W miarę jak naród się naprzód, pozostaje fascynującym miejscem zarówno dla odkrywców, jak i inwestorów, oferując unikalną mieszankę naturalnego piękna, tętniących życiem kultur i pojawiających się możliwości.

Dane kraju

Kod kraju BL
Region South America
Powierzchnia 1098581 km2
Powierzchnia terenu 1083301 km2
Powierzchnia wody 15280 km2
Powierzchnie rolne 34.30%
Powierzchnia lasu 52.50%
Najniższy punkt wzniesienia Rio Paraguay 90 m
Najwyższy punkt wzniesienia Nevado Sajama 6,542 m
PKB na mieszkańca $7,600 (2017 est.)