Odkrywanie Białorusi: serce Europy Wschodniej

Geografia i klimat

Białoruś, położona w Europie Wschodniej i leżąca na wschód od Polski, zajmuje powierzchnię 207 600 km kw. Ten śródlądowy kraj graniczy z Łotwą, Litwą, Polską, Rosją i Ukrainą, dzieląc łącznie granicę 3 642 km. Pomimo znacznej powierzchni lądowej Białoruś nie ma linii brzegowej, co przypisuje jej status bez dostępu do morza. Teren jest przeważnie płaski z rozległymi bagnami, co czyni go charakterystycznym dla równiny wschodnioeuropejskiej.

Klimat Białorusi jest przejściowy między kontynentalnym a morskim, z mroźnymi zimami i chłodnymi, wilgotnymi latami. Ten zrównoważony klimat sprzyja różnorodnym zasobom naturalnym, w tym drewnu, złożom torfu oraz niewielkim ilościom ropy naftowej i gazu ziemnego. Najwyższy punkt wzniesienia, Dzyarzhynskaya Hara, ma wysokość 346 m n.p.m., a najniższa, rzeka Nyoman, znajduje się na wysokości 90 m n.p.m., co podkreśla ogólnie płaski teren kraju.

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Ponieważ rolnictwo i leśnictwo odgrywają istotną rolę w gospodarce narodowej, 43,70% gruntów Białorusi jest przeznaczonych na rolnictwo, a lasy zajmują 42,70%. Obecność granitu, wapienia dolomitowego, margla, kredy, piasku, żwiru i gliny dodatkowo zwiększa bogactwo zasobów naturalnych kraju. Według szacunków z 2012 roku Białoruś miała około 1140 km kwadratowych nawadnianych gruntów, co podkreśla nacisk na wydajność rolnictwa.

Ludność i urbanizacja

Według stanu na lipiec 2020 r. populacja Białorusi szacowana jest na 9 477 918 osób, przy czym rozmieszczenie ludności jest gęstsze na obszarach miejskich. Mińsk, stolica, jest najważniejszym ośrodkiem miejskim z ponad 2 milionami mieszkańców. Ludność miejska stanowi 79,50% ogółu, co wskazuje na trend urbanizacji.

Narodowość Białorusinów stanowi pierwotną, a językami urzędowymi są rosyjski i białoruski. To dwujęzyczne środowisko odzwierciedla historyczne więzi kraju i wymianę kulturalną z sąsiadami.

Rolnictwo i przemysł

Sektor rolny na Białorusi wytwarza szeroką gamę produktów, w tym zboża, ziemniaki, warzywa, buraki cukrowe i len, a także produkty zwierzęce, takie jak wołowina i mleko. Produkty te służą nie tylko potrzebom krajowym, ale także przyczyniają się do rozwoju rynku eksportowego.

Pod względem przemysłowym Białoruś rozwinęła prężny sektor produkcyjny, który obejmuje obrabiarki do metalu, ciągniki, ciężarówki, maszyny do robót ziemnych, motocykle, włókna syntetyczne, nawozy i różne urządzenia gospodarstwa domowego. Ta różnorodność przemysłowa wspiera gospodarkę narodową i oferuje zatrudnienie znacznej części populacji.

Gospodarka i handel

Eksport i import

Pod względem wymiany handlowej głównym partnerem eksportowym Białorusi jest Rosja, na którą przypada 43,9% eksportu, a następnie Ukraina i Wielka Brytania. Maszyny i urządzenia, produkty mineralne, chemikalia, metale, tekstylia i artykuły spożywcze należą do kluczowych towarów eksportowych. Z kolei Białoruś importuje głównie z Rosji, a głównymi towarami importowanymi są produkty mineralne, maszyny, chemikalia, artykuły spożywcze i metale. Ta dynamika handlu podkreśla wzajemne powiązania gospodarek regionu.

PKB i elektryfikacja

Szacuje się, że PKB na mieszkańca Białorusi w 2017 r. wyniósł 18 900 USD, co odzwierciedla rozwijającą się gospodarkę z potencjałem wzrostu. Od 2016 r. kraj ten może pochwalić się 100% wskaźnikiem elektryfikacji dla całej populacji, podkreślając swoje zaangażowanie w zapewnienie dostępu do energii elektrycznej wszystkim obywatelom, wspierając w ten sposób zarówno potrzeby krajowe, jak i rozwój przemysłowy.

Konkluzja

Białoruś stanowi mieszankę równin Europy Wschodniej, bogatych zasobów naturalnych oraz silnej gospodarki rolnej i przemysłowej. Strategiczne położenie w połączeniu z nastawieniem na rozwój i modernizację sprawia, że Białoruś jest godnym uwagi krajem w regionie. W miarę jak kraj ten będzie się rozwijał, jego powiązania gospodarcze i zdolności produkcyjne prawdopodobnie odegrają kluczową rolę w szerszej gospodarce Europy Wschodniej. Dzięki znaczącemu postępowi w kierunku urbanizacji i stabilnemu rozmieszczeniu ludności, Białoruś znajduje się na drodze do zrównoważonego rozwoju i zwiększonej globalnej integracji.

Dane kraju

Kod kraju BO
Region Europe
Powierzchnia 207600 km2
Powierzchnia terenu 202900 km2
Powierzchnia wody 4700 km2
Powierzchnie rolne 43.70%
Powierzchnia lasu 42.70%
Najniższy punkt wzniesienia Nyoman River 90 m
Najwyższy punkt wzniesienia Dzyarzhynskaya Hara 346 m
PKB na mieszkańca $18,900 (2017 est.)