Odkrywanie Armenii: skrzyżowanie kontynentów i kultur

Armenia, kraj śródlądowy w Azji Południowo-Zachodniej, znajduje się na skrzyżowaniu dróg między Europą a Azją. Wyjątkowe położenie geograficzne, położone między Turcją na zachodzie a Azerbejdżanem na wschodzie, pozwala Armenia być uważana za część zarówno Europy, jak i Bliskiego Wschodu, w zależności od geopolitycznego pryzmatu, przez który jest postrzegana. Kraj ten, o powierzchni 29 743 km kw., z czego 28 203 km kw. to ląd, a 1 540 km kwadratowych to woda, graniczy z Azerbejdżanem, Gruzją, Iranem i Turcją, co daje łącznie 1 570 km granic lądowych.

Geografia i klimat

W krajobrazie Armenii dominuje górski klimat kontynentalny, charakteryzujący się gorącymi latami i mroźnymi zimami. Teren składa się głównie z Wyżyny Armeńskiej, z różnorodnymi górami, niewielką ilością lasów i szybko płynącymi rzekami. Żyzna gleba występująca w dolinie rzeki Aras uzupełnia górzysty teren kraju, zapewniając doskonałe warunki do uprawy roli. Wysokość nad poziomem morza w Armenii jest bardzo zróżnicowana, najniższy punkt znajduje się nad rzeką Debed (400 m n.p.m.), a najwyższy w Aragats Lerrnagagat’ (4090 m n.p.m.).

Zasoby naturalne i użytkowanie gruntów

Pomimo swojej wielkości, Armenia może poszczycić się niewielkimi złożami złota, miedzi, molibdenu, i boksytu wśród swoich zasobów naturalnych. Użytki rolne kraju stanowią 59,70% jego terytorium, a lasy 9,10%. Według szacunków z 2012 r. nawadniano 2 740 km² gruntów, wspierając uprawę różnych roślin i hodowlę zwierząt.

Ludność i urbanizacja

Według szacunków z lipca 2020 r. populacja Armenii wynosi około 3 021 324 osób, ze znaczną koncentracją w północnej części kraju. Erywań, stolica kraju, jest sercem Armenii, zamieszkującym ponad pięć razy więcej mieszkańców niż Giumri, drugie co do wielkości miasto. Ze wskaźnikiem populacji miejskiej wynoszącym 63,30% w 2020 roku, Armenia jest coraz bardziej zurbanizowana, co odzwierciedla globalny trend w kierunku życia w mieście.

Demografia i społeczeństwo

Ludność Armenii znana jest jako Ormianie, a językiem urzędowym jest ormiański. Głównym obszarem miejskim Armenii jest jej stolica, Erywań, z szacowaną populacją 1,086 miliona w 2020 roku. Rozmieszczenie ludności wskazuje na preferencję do życia w mieście, szczególnie w Erywaniu i okolicach.

Gospodarka i przemysł

Gospodarka Armenii jest zróżnicowana i obejmuje między innymi takie sektory, jak produkcja brandy, górnictwo, przetwórstwo diamentów i przetwórstwo spożywcze. Sektor rolny pozostaje kluczowy, produkując owoce, warzywa i zwierzęta gospodarskie. Partnerami eksportowymi Armenii są Rosja, Bułgaria, Szwajcaria i Niemcy, a głównymi towarami eksportowymi są miedź, surówka, metale nieżelazne i artykuły spożywcze. Kraj importuje głównie z Rosji, Chin i Turcji, koncentrując się na gazie ziemnym, ropie naftowej, wyrobach tytoniowych i żywności.

Handel i infrastruktura

Jeśli chodzi o infrastrukturę, Armenia może pochwalić się 100% wskaźnikiem elektryfikacji od 2016 r., co odzwierciedla znaczne postępy w zapewnianiu dostępu do energii elektrycznej wszystkim mieszkańcom. PKB na mieszkańca wyniósł 9 500 USD w 2017 r., co wskazuje na wyzwania gospodarcze i potencjał wzrostu w kraju.

Kultura i dziedzictwo

Bogate dziedzictwo kulturowe Armenii świadczy o jej historycznym znaczeniu i położeniu geograficznym. Położona na przecięciu różnych cywilizacji, Armenia rozwinęła unikalną tożsamość, która łączy wpływy europejskie i bliskowschodnie. To, w połączeniu z malowniczymi krajobrazami i zabytkami, sprawia, że Armenia jest fascynującym krajem wartym poznania.

Podsumowując, Armenia jest krajem o głębokich korzeniach historycznych i złożonej tożsamości ukształtowanej przez położenie geograficzne, zróżnicowany krajobraz i tętniącą życiem kulturę. Pomimo niewielkich rozmiarów, Armenia szczyci się znacznymi zasobami naturalnymi, strategicznym położeniem i bogatym dziedzictwem kulturowym, które nadal pobudza wyobraźnię ludzi na całym świecie.

Dane kraju

Kod kraju AM
Region Middle East
Powierzchnia 29743 km2
Powierzchnia terenu 28203 km2
Powierzchnia wody 1540 km2
Powierzchnie rolne 59.70%
Powierzchnia lasu 9.10%
Najniższy punkt wzniesienia Debed River 400 m
Najwyższy punkt wzniesienia Aragats Lerrnagagat’ 4,090 m
PKB na mieszkańca $9,500 (2017 est.)