Odkrywamy Niemcy: potęgę Europy Środkowej

Esencja geograficzna

Położone w sercu Europy Środkowej Niemcy to kraj o strategicznym położeniu graniczącym z Morzem Bałtyckim i Morzem Północnym, położonym między Holandią a Polską oraz na południe od Danii. O rozległej powierzchni 357 022 km² składa się głównie z lądu (348 672 km²) ze zbiornikami wodnymi o powierzchni 8 350 km². Kraj dzieli swoje granice lądowe, o łącznej długości 3 714 km, z dziewięcioma krajami, w tym Austrią, Belgią, Czechami, Danią, Francją, Luksemburgiem, Holandią, Polską i Szwajcarią. Niemcy dysponują również rozległą linią brzegową o długości 2 389 km, co wzmacnia ich wzajemne kontakty morskie.

Klimat i topografia

Klimat Niemiec jest głównie umiarkowany i morski, charakteryzujący się chłodnymi, pochmurnymi, mokrymi zimami i latami z okazjonalnymi ciepłymi wiatrami górskimi (foehn). Teren kraju to gobelin nizin na północy, wyżyn w centrum i majestatycznych Alp Bawarskich na południu. Warto zauważyć, że wysokość rozciąga się od Neuendorf bei Wilster na poziomie -3,5 m, wyznaczającym najniższy punkt, do szczytu Zugspitze wznoszącego się na wysokości 2 963 m, najwyższego punktu wzniesienia.

Bogactwo naturalne i grunty rolne

Naród jest obdarzony bogatymi zasobami naturalnymi, w tym węglem kamiennym, brunatnym, gazem ziemnym, rudą żelaza, miedzią, niklem, uranem, potażem, solą, materiałami budowlanymi oraz żyznym drewnem i gruntami ornymi. Rolnictwo jest znaczącym sektorem, w którym 48,00% gruntów przeznacza się na działalność rolniczą, podczas gdy lasy zajmują 31,80% powierzchni kraju. W 2012 r. nawadniane grunty wynosiły około 6 500 km kw., na których uprawiano różne uprawy i produkty.

Dynamika populacji

Z szacowaną populacją ponad 80 milionów ludzi w lipcu 2020 roku, Niemcy są najbardziej zaludnionym krajem w Europie. Rozmieszczenie ludności jest dość równomierne w całym kraju, a ośrodki miejskie w zachodniej części Nadrenii Północnej-Westfalii przyciągają gęstsze zaludnienie. Około 77,50% populacji mieszka na obszarach miejskich, w tym w dużych miastach, takich jak Berlin, Hamburg, Monachium i Kolonia.

Tkanka kulturowa i ekonomiczna

Język niemiecki jest językiem urzędowym, odzwierciedlającym narodowość ludzi dumnie nazywanych Niemcami. Kraj ten jest ceniony za swój wkład w sztukę, muzykę, literaturę i myśl filozoficzną na przestrzeni dziejów.

Przemysł i rolnictwo

Krajobraz gospodarczy Niemiec charakteryzuje się statusem jednego z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie producentów na świecie w kilku sektorach. Należą do nich żelazo, stal, węgiel, cement, chemikalia, maszyny, pojazdy, obrabiarki, elektronika, samochody, żywność i napoje, przemysł stoczniowy i tekstylia. Sektor rolniczy rozwija się dzięki produkcji ziemniaków, pszenicy, jęczmienia, buraków cukrowych, owoców, kapusty; produkty mleczne; oraz hodowla bydła, trzody chlewnej, drobiu.

Stosunki handlowe i gospodarka

Na globalnym froncie gospodarczym Niemcy mogą pochwalić się silnymi relacjami handlowymi z kluczowymi partnerami eksportowymi, takimi jak USA, Francja, Chiny, Holandia, Wielka Brytania, Włochy, Austria, Polska i Szwajcaria. Głównymi towarami eksportowymi są pojazdy silnikowe, maszyny, chemikalia, produkty komputerowe i elektroniczne, sprzęt elektryczny, farmaceutyki, metale, sprzęt transportowy, artykuły spożywcze, tekstylia, guma i wyroby z tworzyw sztucznych. Partnerzy importowi obejmują Holandię, Chiny, Francję, Belgię, Włochy, Polskę, Czechy, Stany Zjednoczone, Austrię i Szwajcarię, koncentrując się na maszynach, sprzęcie do przetwarzania danych, pojazdach, chemikaliach, ropie i gazie, metalach, sprzęcie elektrycznym, farmaceutykach, artykułach spożywczych i produktach rolnych. Wskaźnik elektryfikacji wynosi 100% od 2016 r., co stanowi podstawę kompleksowego rozwoju infrastruktury w kraju. Z PKB na mieszkańca w wysokości 50 800 USD w 2017 roku, Niemcy podkreślają swoją potęgę gospodarczą i jakość życia.

Konkluzja

Niemcy, ze swoim położeniem w Europie Środkowej, zróżnicowanym krajobrazem, prężną gospodarką i bogatym dziedzictwem kulturowym, nadal odgrywają kluczową rolę na arenie międzynarodowej. Od dynamicznych miast i spokojnej wsi po innowacyjny przemysł i zrównoważone praktyki, Niemcy oferują model rozwoju i dobrobytu, głęboko zakorzeniony w swojej historii, ale zawsze patrzący w przyszłość.

Dane kraju

Kod kraju GM
Region Europe
Powierzchnia 357022 km2
Powierzchnia terenu 348672 km2
Powierzchnia wody 8350 km2
Powierzchnie rolne 48.00%
Powierzchnia lasu 31.80%
Najniższy punkt wzniesienia Neuendorf bei Wilster -3.5 m
Najwyższy punkt wzniesienia Zugspitze 2,963 m
PKB na mieszkańca $50,800 (2017 est.)