Odkrywanie Japonii: Kraj Kwitnącej Wiśni

Geografia i klimat

Położona w Azji Wschodniej Japonia to malowniczy archipelag położony między północnym Pacyfikiem a Morzem Japońskim, bezpośrednio na wschód od Półwyspu Koreańskiego. Rozciągając się na łącznej powierzchni 377 915 km², z 364 485 km² lądu i 13 430 km² wody, geografia Japonii wyróżnia się brakiem granic lądowych, co skutkuje rozległą linią brzegową o długości 29 751 km. Ten wyspiarski naród doświadcza klimatu, który przechodzi od tropikalnego na południu do chłodnego umiarkowanego na północy, przyjmując różnorodną florę i faunę. Teren jest w przeważającej mierze nierówny i górzysty, z majestatyczną górą Fuji stojącą jako najwyższym punktem wzniesienia na wysokości 3 776 m n.p.m. i Hachiro-gata oznaczającą najniższą wysokość -4 m.

Zasoby naturalne i rolnictwo

Zasoby naturalne Japonii są stosunkowo ograniczone, a złoża mineralne znikome, co stawia kraj w czołówce jako największego na świecie importera węgla i skroplonego gazu ziemnego, a także drugiego co do wielkości importera ropy naftowej. Pomimo tych ograniczeń Japonia ma dobrze prosperujący sektor rolny, który zajmuje 12,50% jej powierzchni. Produkty rolne obejmują warzywa, ryż, ryby, drób, owoce, produkty mleczne, wieprzowinę, wołowinę, kwiaty, ziemniaki, taros, bataty, trzcinę cukrową, herbatę, rośliny strączkowe, pszenicę i jęczmień. Około 68,50% powierzchni Japonii jest zalesionych, co przyczynia się do jej bogatej różnorodności biologicznej.

Ludność i urbanizacja

W lipcu 2020 r. populacja Japonii została oszacowana na 125 507 472, ze znaczną koncentracją wzdłuż regionów przybrzeżnych. Co ciekawe, jedna trzecia populacji mieszka w Tokio i okolicach na centralnej równinie (równina Kanto), co podkreśla wysoką gęstość zaludnienia kraju w regionach pierwotnych i drugorzędnych. Ludność miejska stanowi 91,80% ogółu, co podkreśla wyraźną zmianę w kierunku życia w mieście. Główne obszary miejskie to Tokio (stolica), Osaka, Nagoja, Kitakyushu-Fukuoka, Shizuoka-Hamamatsu i Sapporo.

Gospodarka i przemysł

Z PKB na mieszkańca wynoszącym 42 900 USD w 2017 roku, Japonia jest jedną z największych i najbardziej zaawansowanych technologicznie gospodarek świata. Jej sektor przemysłowy może poszczycić się wiodącą pozycją w produkcji pojazdów silnikowych, sprzętu elektronicznego, obrabiarek, stali i metali nieżelaznych, statków, chemikaliów, tekstyliów i przetworzonej żywności. Partnerami eksportowymi kraju są Stany Zjednoczone, Chiny, Korea Południowa, Hongkong i Tajlandia, co podkreśla solidną sieć handlową. Produkty eksportowe obejmują pojazdy silnikowe i wyroby żelazne i stalowe, półprzewodniki i części samochodowe. Z kolei głównymi partnerami importowymi Japonii są Chiny, Stany Zjednoczone, Australia, Korea Południowa i Arabia Saudyjska, a głównymi towarami importowanymi są ropa naftowa, ciekły gaz ziemny, odzież, półprzewodniki i węgiel.

Infrastruktura i technologia

Japonia słynie z wydajności i innowacyjności, szczególnie w zakresie infrastruktury i technologii. Elektryfikacja obejmuje 100% populacji, co świadczy o zaangażowaniu kraju w zapewnienie dostępnej i niezawodnej energii dla wszystkich obywateli. Kraj ten nadal jest światowym liderem w dziedzinie technologii, nie tylko w dziedzinie elektroniki użytkowej, ale także pionierskich osiągnięć w robotyce, inżynierii motoryzacyjnej i zrównoważonych rozwiązaniach energetycznych.

Konkluzja

Unikalne połączenie różnorodności geograficznej, witalności gospodarczej i postępu technologicznego sprawia, że Japonia jest fascynującym studium kontrastów. Od górzystych krajobrazów i rozległych wybrzeży po innowacyjny przemysł i dynamiczne ośrodki miejskie, Japonia oferuje bogaty gobelin skarbów kultury i przyrody. Stawiając czoła wyzwaniom związanym z ograniczonymi zasobami naturalnymi i starzeniem się społeczeństwa, przyszłościowe podejście Japonii do zrównoważonego rozwoju i globalnej współpracy nadal służy jako wzór dla narodów na całym świecie.

Dane kraju

Kod kraju JA
Region East Asia/Southeast Asia
Powierzchnia 377915 km2
Powierzchnia terenu 364485 km2
Powierzchnia wody 13430 km2
Powierzchnie rolne 12.50%
Powierzchnia lasu 68.50%
Najniższy punkt wzniesienia Hachiro-gata -4 m
Najwyższy punkt wzniesienia Mount Fuji 3,776 m
PKB na mieszkańca $42,900 (2017 est.)