Odkrywanie Izraela: kompaktowa potęga na Bliskim Wschodzie

Przegląd geograficzny i demograficzny

Położony na skrzyżowaniu Azji, Afryki i Europy, Izrael jest krajem, który szczyci się bogatą historią, kulturą i postępem, pomimo stosunkowo niewielkich rozmiarów. Z powierzchnią 21 937 km² znajduje się między Egiptem a Libanem, granicząc z Morzem Śródziemnym. To strategiczne położenie ukształtowało nie tylko jego historyczne znaczenie, ale także dynamikę geopolityczną. Teren Izraela jest szczególnie zróżnicowany, obejmuje spieczoną słońcem pustynię Negev na południu, niską równinę przybrzeżną, centralne góry i żyzną dolinę Rowu Jordanu. Ta różnorodność geograficzna znajduje odzwierciedlenie w klimacie, który waha się od umiarkowanego do gorącego i suchego w południowych i wschodnich regionach pustynnych.

Granice i zasoby naturalne

Kraj graniczy z Egiptem, Strefą Gazy, Jordanią, Libanem, Syrią i Zachodnim Brzegiem, co daje łącznie 1065 km obwodu. Jego linia brzegowa rozciąga się na długości ponad 273 km wzdłuż Morza Śródziemnego. W tej zróżnicowanej topografii znajdują się cenne zasoby naturalne, takie jak drewno, potaż, ruda miedzi, gaz ziemny i bromek magnezu, które w znacznym stopniu przyczyniają się do rozwoju gospodarki. Pomimo pustyni pokrywającej znaczną część kraju, Izrael opanował sztukę rolnictwa na swoich 23,80% gruntach rolnych, dzięki innowacyjnym technikom nawadniania.

Portret społeczny i ekonomiczny

Szacuje się, że w lipcu 2020 r. Izraelczycy liczą 8 675 475 osób, a ich mieszkańcy gromadzili się głównie wokół ośrodków miejskich, takich jak Tel Awiw-Jafo, Hajfa i Jerozolima, stolica. Ludność miejska stanowi oszałamiające 92,60% całej populacji, co podkreśla trajektorię modernizacji i rozwoju kraju. Rozkład mówi wiele o skoncentrowanych obszarach wzrostu i rozwoju Izraela, zwłaszcza wokół Tel Awiwu i Jeziora Galilejskiego, przy czym południowe regiony pozostają w dużej mierze nieliczne.

Gospodarka i potęga przemysłowa

Narracja gospodarcza Izraela jest narracją o niezwykłej transformacji i postępie. Od produktów rolnych, takich jak cytrusy i warzywa, po potęgę przemysłu high-tech, w tym lotnictwo, komunikację, elektronikę medyczną i inne, sektor przemysłowy kraju jest zróżnicowany i zaawansowany. W 2017 r. PKB na mieszkańca wyniósł 36 400 USD, co świadczy o kwitnącej gospodarce i wysokim standardzie życia, jakim cieszą się jej obywatele. Kraj ten jest znaczącym graczem na rynku światowym, z głównymi partnerami eksportowymi, w tym USA, Wielką Brytanią, Hongkongiem, Chinami i Belgią. Z drugiej strony importuje szeroką gamę towarów, od surowców po dobra konsumpcyjne, a USA i Chiny są znaczącymi partnerami handlowymi.

Najważniejsze informacje o środowisku i infrastrukturze

Zaangażowanie Izraela w zrównoważony rozwój i zarządzanie środowiskiem jest widoczne w użytkowaniu gruntów, z których 7,10% jest przeznaczonych na grunty leśne i godny uwagi wysiłek na rzecz elektryfikacji całej populacji do 2016 roku. Infrastruktura, szczególnie na obszarach miejskich, wspiera dynamiczną i innowacyjną gospodarkę, koncentrując się na sektorach takich jak technologia, farmaceutyka i rolnictwo. Rozwój najnowocześniejszych metod nawadniania pozwolił Izraelowi przekształcić pustynne krajobrazy w żyzne pola uprawne, pokazując swoją odporność i pomysłowość.

Gobelin kulturowy i polityczny

Sercem tożsamości Izraela jest jego bogata mozaika kultur, języków i tradycji. Hebrajski jest językiem urzędowym, stanowiącym kamień węgielny izraelskiej narodowości i kultury. Rozmieszczenie ludności, na które duży wpływ miały ruchy historyczne i czynniki geopolityczne, stworzyło unikalną mieszankę społeczności i pochodzenia etnicznego.

Strategiczne położenie Izraela i jego niewielkie rozmiary kamuflują jego ogromne wpływy na arenie światowej, nie tylko pod względem wkładu technologicznego i gospodarczego, ale także poprzez złożone i często kontrowersyjne relacje polityczne. Historia tego kraju, naznaczona głębokimi opowieściami o wytrwałości i konfliktach, nadal kształtuje jego teraźniejszość i przyszłość.

Konkluzja

W istocie, Izrael jest narodem, który wymyka się prostej kategoryzacji. Od starożytnych krajobrazów po tętniące życiem, zaawansowane technologicznie miasta, reprezentuje zbieg przeszłości i przyszłości. Dzięki swojemu innowacyjnemu duchowi i dynamicznej gospodarce, Izrael wypracował sobie znaczącą obecność na arenie międzynarodowej, jednocześnie zachowując swoje unikalne dziedzictwo kulturowe i poruszając się po wyzwaniach swojego środowiska geopolitycznego.

Dane kraju

Kod kraju IS
Region Middle East
Powierzchnia 21937 km2
Powierzchnia terenu 21497 km2
Powierzchnia wody 440 km2
Powierzchnie rolne 23.80%
Powierzchnia lasu 7.10%
Najniższy punkt wzniesienia Dead Sea -431 m
Najwyższy punkt wzniesienia Mitspe Shlagim 2,224 m; note – this is the highest named point, the actual highest point is an unnamed dome slightly to the west of Mitspe Shlagim at 2,236 m; both points are on the northeastern border of Israel, along the southern end of the Anti-Lebanon mountain range
PKB na mieszkańca $36,400 (2017 est.)